19 Augustus 2016

150 jaar dominicanessen van Bethanië

Ga naar overzicht

Deel op:

De grootste heiligen hebben een verleden, de grootste zondaars een toekomst.’ Op 14 augustus vierde de twee takken van de congregatie van de dominicanessen van Bethanië het 150-jarig bestaan. Zr. Marjolein Bruinen doet verslag.

zr. Marjolein Bruinen o.p.

'De grootste heiligen hebben een verleden, de grootste zondaars een toekomst!’ Korter kun je niet samenvatten, wat Bethanië van het begin af aan wilde zijn en vandaag nog is: een gemeenschap waarin wat in kerk en maatschappij onmogelijk lijkt, werkelijkheid kan worden als teken van het feit, dat bij God niets onmogelijk is.

In veel woorden, gebaren en prachtige vieringen stond deze 'intuïtie van Bethanië’, zoals Magister van de Orde Bruno Cadoré het meerdere keren noemde, in het centrum van de feestelijkheden rond de verjaardag van de stichting van Bethanië, op 14 augustus 1866. Steeds opnieuw beklemtoonde pater Bruno, hoezeer de Orde van de dominicanen deze intuïtie nodig heeft.

Zusters uit Zwitserland, Duitsland, België en Nederland reisden naar Montferrand-le-Chateau om in het Franse moederhuis van Bethanië het jubileum te vieren.

Pater Wayne, Ruth, Pater Bruno Cadore, Sue, Paul

 

Maar er waren ook gasten van verder weg: Ruth Raichle, de initiatiefneemster en begeleidster van de lekengemeenschap 'Our Lady of Mercy’, die bestaat uit leden binnen en buiten de gevangenis van Norfolk en 'Bethany House Ministries’ waar ex-gevangenen een thuis kunnen vinden, samen met de dominicaan fr. Wayne Cavalier en Sue en Paul, een echtpaar dat Ruth al jarenlang ter zijde staat.

Pater Lataste zei, toen hij had gesproken met de vrouwen in de gevangenis van Cadillac: 'Ik heb wonderen gezien’, een wonder dat zich tot vandaag voortzet in en om de mannengevangenis van Norfolk. Mensen mogen de ervaring maken dat God iedereen aanneemt, hoe donker zijn verleden ook geweest is!

Twee congregaties, en een heel bijzondere lekengemeenschap, verbonden aan het graf van de stichter, in alle verscheidenheid op weg, om deze intuïtie van Bethanië te leven.

Proclamatie van beide algemene kapittels die in 2017 zullen plaatsvinden: zr. Sara en zr. Pia Elisabeth

Dit kwam op een treffende wijze tot uitdrukking toen allebei de algemene overstes, zr. Pia Elisabeth en zr. Sara, op 14 augustus in de parochiekerk van Frasne, de geboorteplaats van Bethanië, de algemene kapittels van beide congregaties, die het volgend jaar plaatsvinden, bijeenriepen.

We dragen de gemeenschappelijke erfenis, niet als last, maar als handwijzer naar een toekomst, die God voor ons bereid heeft.

*

Zie ook: www.dominicanessenvanbethanie.nl

Eerder verscheen:
Een gevangenis als plaats van hoop
Jean-Joseph Lataste (1832-1869)