22 Juli 2016

Wat is een generaal kapittel?

Ga naar overzicht

Deel op:

p class="p1">Het is een vergadering waar van alles besproken wordt, maar meer nog is het een manier om als broeders samen te zijn, zo verschillend als de dominicanen maar zijn. Een filmpje uit Bologna, waar ook provinciaal René Dinklo is.

René Dinklo o.p., overste van de Nederlandse dominicanen, neemt deel aan het driejaarlijkse generaal kapittel. Hij schrijft aan zijn broeders en zusters: &Op vrijdagavond was het eerste evenement. De student-broeders en – zusters die deelnamen aan de grote pelgrimage in het kader van het jubileum, waren reeds in Bologna aangekomen.’

&Samen met hen werden we met busjes gereden naar de plek waar Dominicus verbleven had, een abdij boven op een heuvel. Van de abdij was weinig overgebleven. Vanaf hier had je een prachtig uitzicht over de stad Bologna.’

&Nadat het donker geworden was en enige gebeden waren uitgesproken, ontstaken we de kaarsen om al zingend en biddend naar beneden te wandelen, een tocht van ongeveer veertig minuten. Het was de laatste tocht die Dominicus maakte, namelijk naar het dominicanenklooster te Bologna om daar te sterven.’

&De volgende dag werd begonnen met de eucharistieviering om de Heilige Geest aan te roepen voor dit generaal kapittel. Enkele studenten van de pelgrimage kregen in de plenaire zitting de gelegenheid om naar voren te brengen wat hun ideeën waren over het dominicaanse leven op basis van hun ervaringen.’

&Zij wezen vooral op het belang van internationale contacten en van samenwerking binnen de dominicaanse familie. Ook werden er vragen gesteld of we al onze instituties en oude gebouwen wel moeten bewaren. Helpen ze mee aan onze missie? Dat is een belangrijk criterium.’

&Verder lichtte Magister Bruno Cadoré zijn verslag toe en gingen de deelnemers aan het kapittel in groepen uiteen.’ 

&Zondag was een dag van retraite. Maandag waren er twee plenaire zittingen en twee zittingen in de diverse taalgroepen om uiteindelijk tot een conclusie te komen waar het kapittel het over zou moeten hebben en welke inhoudelijke commissies deze zullen behandelen. Het zijn dus vraagstukken die naast de schriftelijke stukken en petities worden gezet, maar ook deze vraagstukken komen niet uit de lucht vallen.’

René Dinklo o.p. is provinciaal overste van de Nederlandse dominicanen.

&Bologna is een echte Italiaanse stad met lange straten, mooie pleinen en veel galerijen, waardoor je prima beschermd tegen de felle zon kunt rondlopen. Het generaal kapittel heeft een extra accent omdat het in Bologna wordt gehouden. De kapel met de sarcofaag waarin de overblijfselen van Dominicus liggen, is rijk versierd, maar niet in overdreven mate waardoor het toch een mooie plek van devotie is.’

Eerder verscheen: Generaal kapittel dominicanen in Bologna

Volg hier het nieuws op de internationale website van de Orde: www.op.org/en/Bologna2016