05 Juli 2016

Nergens gewenst - TGL over vluchtelingen

Ga naar overzicht

Deel op:

e vraag is niet of we vluchtelingen moeten binnenlaten, maar hoe wij met hen omgaan, schrijft hoofdredacteur Leo Oosterveen o.p. in dit nieuwe nummer van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift TGL. &Doen we dat menselijk en barmhartig of niet?’

door Leo Oosterveen o.p.

Migranten en vluchtelingen zijn van alle tijden en alle landen. Dat alleen de loepzuivere vluchtelingen – de politiek vervolgde – in aanmerking mogen komen voor asiel, is een idee-fixe. Mensen vluchten omdat ze verdreven zijn en geen middelen van bestaan meer hebben. Het weinige dat ze nog hebben, geven ze op voor een bange en onzekere tocht.

Rekenmeesters zien intussen argwanend toe: komen niet teveel vluchtelingen onze kant op, is de stroom af te buigen? Dat er teveel zouden zijn is echter moeilijk vol te houden, wanneer je het totaal aantal vluchtelingen neemt op het totaal van de Europese bevolking.

Veelal wordt de afkeer van migranten en vluchtelingen gevoed door de angst voor de vreemde en vooral door een weerzin tegen de islam. Maar veruit de meeste moslims zijn absoluut geen extremisten. Integratie van vluchtelingen met behoud van eigenheid is wel degelijk mogelijk en noodzakelijk.

De landelijke politiek is hierbij doorgaans niet erg behulpzaam, omdat ze blijft steken in een pragmatisch management (het 'reguleren van de vluchtelingen-quota’). Hoopgevender zijn de talrijke initiatieven van vrijwilligers en het lokale middenveld. Uit de bijdragen in dit nummer blijkt hoezeer de christelijke traditie van breken en delen, van opstanding, hoop en solidariteit vrijwilligers en middenkaders inspireert.

TGL 2016-3

Inhoudsopgave

Didier Vanderslijcke: Migratie: een kwestie van spontane én verplichte solidariteit
Hilde Geraerts: Wij hebben bruggenbouwers nodig
Line Lootens: Een boot vol mensen
Tony Van haver: Wat zij krijgen is minder dan wat zij verloren
Johan Leman: Hoe omgaan met klimaat van angst voor vluchtelingen?
Maryana Hnyp: Migratiecrisis: een crisis in ons hart?
Nel van der Haak: Gastvrijheid: welkom vreemdeling
Door Brouns-Wewerinke: Bijbelse grondslagen van barmhartigheid en gerechtigheid
Jacques haers SJ: Wie eucharistie viert, kan migranten en vluchtelingen niet links laten!

Bestellen:

Tijdschrift voor Geestelijk Leven, nr. 2016/3, themanummer Nergens gewenst. Vluchtelingen en migranten op onze weg.

Voor verdere informatie over TGL zie www.tgl.be. Besteladres Nederland: ahmmetz1941@kpnmail.nl. Besteladres België: abonnementenTGL@kerknet.be of info@tgl.be.

Kosten per los nummer: 7,95 plus verzendkosten.