28 Juni 2016

Feestelijk slot aan een inspirerend jongerenproject

Ga naar overzicht

Deel op:

et Spotterproject was zestien jaar lang een internationaal vormingsproject in en rond het Dominicanenklooster in Zwolle. Dit weekend kwamen 45 van de in totaal 65 oud-deelnemers afscheid nemen.

Het project werd begeleid door de jongerenwerkers van ’t Wasdom en financieel mogelijk gemaakt door een Europese subsidie, EVS.

Een spotter is tussen de 18 en de 25 jaar. Zijn of haar taak is het om tien maanden het leven te observeren – denk maar aan vliegtuigspotters – om in het gewone dagelijks bestaan het bijzondere te ontdekken. In de theaterwereld is een spotter iemand die het spotlicht bedient. Door iets in het licht te zetten kan het onooglijke bijzonder worden.

De laatste Spotters, met tweede van links jongerenwerker Bastiaan van den Berg.

In het Spotterproject woonde een groep van vijf of zes deelnemers afkomstig uit verschillende Europese landen samen in een huis tegenover het klooster. Zij leerden Nederlands, doen vrijwilligerswerk en krijgen de tijd om al doende elkaars cultuur te ontdekken en zich te oriënteren op hoe zij zelf verder willen met hun leven.

Zaterdagavond werden er tijdens een feestelijke reünie enkele bijzondere mensen in het licht gezet. Holkje van der Veer, omdat zij de bedenker en oprichter is van dit project en meerdere jaren groepen heeft begeleid en Paula van de Linde omdat zij vele generaties , vaak met succes, de Nederlandse taal heeft geleerd.

Spotter-bedenker zr. Holkje van der Veer tussen oud-deelnemers uit Hongarije, Slowakije, Duitsland en Nederland.

Daarnaast ging er een Award, met woorden van dank, naar het meest geliefde vrijwilligersproject: de keuken van het klooster. Een deelnemer die iets bijzonders heeft verricht tijdens zijn tien maanden is Daniel uit Hongarije. Bij aankomst in Zwolle sprak hij alleen Hongaars, maar na tien maanden kon hij zich zowel in het Nederlands als in het Engels bijzonder goed verstaanbaar maken.

Van de vijfenzestig ex-spotters waren er dit weekend vijfenveertig uit twaalf verschillende landen in Zwolle aanwezig. Sommigen hadden zowel echtgenoot als kinderen meegebracht.

12 jaar geleden zaten ze in dezelfde groep: Gabia uit Litouwen, Bronja uit Slowakije, Anneke en Margreke uit Nederland.

Dat het leven bijzonder kan verlopen, was wel duidelijk als je naar de verhalen luisterde die er werden uitgewisseld. Katty, de spotter van het eerste uur, is twee jaar geleden met haar Nederlandse vriendin teruggekeerd naar Hongarije om daar aan het Ballatonmeer een eigen project, een dagopvang voor meervoudig gehandicapten te openen.

Sarah, een Belgische deelnemer uit het 2e jaar runt nu een jongerencentrum in de Ardennen en Henrike is na haar studie als conservator in het Rijksmuseum in Amsterdam aangesteld. Vele Spotters zijn een studie gaan doen waaronder rechten, theologie, taal, kunst, medicijnen, journalistiek en sport. En zo zijn er nog vijfenzestig bijzondere verhalen te vertellen.

Zaterdag 25 juni tijdens het feest, een wedstrijdje: hoe snel kun jij nog afwassen? Met deelnemers uit Italië, Letland, Duitsland en Oostenrijk.

Met dank aan Holkje van der Veer o.p.