08 Juni 2016

Achtste eeuwfeest Teutonia, Beieren en Oostenrijk

Ga naar overzicht

Deel op:

ijdens het achtste eeuwfeest van de Orde in Keulen lag het eerste boek van zr. Holkje van der Veer in Duitse vertaling drie dagen lang op de boekentafels: Sehnsucht als Antwort. Vertaalster en lekendominicaan Loes Belt rapporteert.

Holkje van der Veer en Loes Belt op weg naar Keulen.

In de gesprekken die we voerden kwam meestal de vraag waar we vandaan kwamen. Het uitkomen van het boek was dan vaak aanleiding voor de vraagstellers om het te kopen en om een persoonlijke opdracht van Holkje te vragen. Het boek heeft ook een goede recensie van Dietlav Zils in het Dominikanische Zeitschrift für Glauben und Gesellschaft.

Hij schrijft dat in een tijd waarin vroeger bloeiende katholieke landschappen vervallen en het ene na het andere klooster gesloten wordt deze levenslang jong gebleven mennoniste (doopsgezinde) doelgericht haar levensweg door studie, studenten en vriendengroepen naar de dominicanen en tot in het klooster is gegaan.

Hij stelt dat de Duitsers zich ten onrechte niet lieten inspireren door de ervaringen van Nederlandse broeders en zusters in het geloof en hen niet genoeg gewaardeerd hebben. Het boek is een gloeiende vonk in een de facto door centrale instanties van de kerk veroorzaakte implosie van een bloeiend kerkelijk landschap, een vonk die de fakkel van het geloof hopelijk brandend houdt, aldus de recensent.

holkje-keulen1

Het achtste eeuwfeest van de Duitse dominicanen van Teutonia, Beieren en Oostenrijk, waar we van 3-5 juni te gast waren, was een geweldig feest met een inhoudelijk en artistiek fantastisch programma. Alle onderdelen werden afgewisseld met zang van de Kölner Vokalsolisten.

Tot de sprekers die de openingsspeeches uitspraken behoorden onder meer prominente gasten zoals de pauselijke nuntius voor Duitsland, aartsbisschop Dr. Nikola Eterovic, Rainer M. Kardinal Woelki, de aartsbisschop van Keulen en vertegenwoordiger van de Duitse bisschoppenconferentie.

Van de openingsspeeches viel vooral die van Henriette Reker op, de Oberbürgermeisterin van Keulen. Zij begon met erop te wijzen dat de eerste dominicaanse gemeenschap het huis in Prouille was – Duitse zusters waren ook duidelijk in de meerderheid bij het feest! De rol van Albertus Magnus in het middeleeuwse Keulen had duidelijk een grote indruk op haar gemaakt. Zij wil zich ervoor inzetten dat de Keulse universiteit de naam Albertus Magnus universiteit zal krijgen, naar haar beroemdste geleerde uit de middeleeuwen.

holkje-keulen3

Daarna volgde een beeld van de dominicaanse geschiedenis in de vorm van een Szenische Lesung met citaten van Jordanus van Sachsen via Catharina von Siena, Thomas van Aquino en Meister Eckart, Bartolomé de las Casas, Pere Lataste en tenslotte filmfragmenten uit Duits dominicaans verleden.

Rode draad door het programma was de aandacht voor studie, gebed, en de bevordering van tolerantie en de zorg voor de zwakkeren en de vluchtelingen in onze samenleving. Dat kwam vooral ontroerend tot uitdrukking door het optreden van een wel honderdkoppig jongerenkoor, waarin zes vluchtelingen uit verschillende landen zongen, zowel alleen als samen voor en met het grote koor solerend.

De afsluitende Eucharistieviering betrok alle deelnemers in de kerk in veel gezangen bij de viering. Prachtige orgelmuziek van Messiaen, Händel en het Kölner Trompetenquartet en een Sanctus in een jubelend negenstemmige canon met de hele kerk.

Dit vormde een stralende afsluiting van het feesttriduüm.