29 Mei 2016

Dankbare en hoopvolle viering achtste eeuwfeest

Ga naar overzicht

Deel op:

en groot aantal zusters, broeders, leken, vrienden en werkenden uit de dominicaanse familie vierde zaterdag 28 mei met een feestelijke open dag het achtste eeuwfeest van de Orde der Predikers. &Gefeliciteerd dat we elkaar nodig hebben!’

De dominicaanse familie viert uit dankbaarheid en met een opdracht, benadrukte provinciaal overste René Dinklo o.p. in zijn verkondiging. &We bestaan niet omwille van onszelf, maar menen dat we wat te zeggen hebben, een bijdrage te kunnen leveren aan het zielsgeluk van mensen en aan de samenleving. Het vieren van een jubileum is bij uitstek een mogelijkheid om dat onder de aandacht te brengen.’

[espro-slider id=448181]
Klik om de diashow groter te zien.

Kenmerkend aan de religieuze opdracht is het je vrij voelen – &omdat je voor God mag staan zoals je bent’ – én je beschikbaar stellen: &Het Hier ben ik van Jesaja, van de professie en de wijding. Een existentiële presentie.’

René Dinklo: &Eens hebben wij tegen God gezegd: Hier ben ik. We hebben 'ja’ gezegd tegen zijn roepstem en we zijn onze weg gegaan in het dominicaanse spoor. We hebben verkondigd op allerlei verschillende manieren en onze dominicaanse verkondiging gaat voort tot op vandaag door zusters, broeders, leken en allerlei geëngageerde mensen werkzaam in dominicaanse projecten en parochies.’

&De pessimisten onder ons hebben in het recente verleden de moed wel eens verloren en dachten dat het in de nabije toekomst gedaan zou zijn met de dominicaanse aanwezigheid in Nederland. Maar we zijn gezonden, we hebben ons zelf niet gezonden. Het hangt niet allemaal van ons af. Het hangt uiteindelijk af van degene die zendt.’

Dinklo wees op de lekengemeenschap (sinds 1999), de nieuwe broeders en de zusters van Nashville in Sittard als &nieuwe loten aan een oude boom’. &Vele mensen zijn op zoek naar zingeving en naar diepgang. De velden zijn rijp voor de oogst, er zijn arbeiders, maar de grootste uitdaging lijkt te zitten hoe we de mensen kunnen bereiken met onze verkondiging, hoe we aansluiting kunnen vinden.’

René Dinklo feliciteerde iedereen &met dat we elkaar nodig hebben’.

Aan het einde van de viering sprak overste Angèle Schamp o.p. van de dominicanessen van Neerbosch een toast uit, met vertegenwoordigers van alle takken van de Nederlandse familie achter zich op het altaar.

Het middagprogramma was een geanimeerde, smakelijke en zonnige mix van ontmoeting, verhalen, rondleiding, kunst en meditatie.

*

Klik hier voor de Verkondiging bij de Jubileumviering 800 jaar Orde der Predikers 28 mei 2016 Rene Dinklo

Klik hier voor nog veel meer programma-onderdelen van het achtste eeuwfeest