22 Mei 2016

175 jaar Dominicanessen van Voorschoten

Ga naar overzicht

Deel op:

aterdag begonnen de dominicanessen van Voorschoten aan de feestweek vanwege het 175-jarig bestaan van hun congregatie van dominicanessen van de H. Catharina van Siena, zoals ze voluit heten. Dinsdag 24 mei is de stichtingsdag.

In de drukbezette kapel van moederhuis Huize Bijdorp in Voorschoten ging René Dinklo, provinciaal overste van de broeders dominicanen, voor in een feestelijke eucharistie. Overste zr. Regina Plat o.p. heette iedereen van harte welkom, in het bijzonder kardinaal Simonis en burgemeester Staatsen van Voorschoten.

1. kapel

In zijn overweging legde René Dinklo een link tussen het evangelieverhaal van de genezing van de blinde Bartime?s (klik voor het verhaal van Marcus 10,46-52) en de congregatie. ‘Zie je hetzelfde als ik? Jonge mensen zien misschien meer dan ouderen, maar ouderen zien misschien andere dingen. Zien wat er in de wereld gebeurt, dat zie je soms pas na een hele lange tijd.’

‘Sommigen, zoals Catharina van Siena en Elizabeth Pinkers – stichter van de congregatie – zagen armoede, gebrek aan scholing en ongerechtigheid. Zien van de noden is één, er iets aan doen is twee. Ze werden innerlijk bewogen door het leed, werden geraakt door de ander door het verdriet en de onmacht’, aldus Dinklo.

De gedachtenislamp is gemaakt met ringen van alle overleden zusters.

Echt zien is inzicht krijgen: inzicht in de weg die je moet gaan, antwoord gevend op de roepstem van God. De gezusters Pinkers gaven hún antwoord op Gods roepstem en stelden hun leven in dienst van de ander. Ze werden hierbij geholpen door pater Raken, dominicaan.

Velen volgden hun voorbeeld: in de 175 jaar sinds de stichting zijn 1386 vrouwen via professie lid van de congregatie geworden. 58 van hen zijn nog in leven, op een enkeling na wonen ze nu allemaal in het moederhuis.

Een bijzonder moment in de viering was het in stilte binnenbrengen van de gedachtenislamp van de congregatie, die gemaakt is uit de ringen van alle overleden medezusters.

De zusters leven toe naar de voltooiing van hun congregatie en hun religieuze leven. Dat wil niet zeggen dat alles stopt. In haar toespraak bij de koffie sprak overste zr. Regina het vertrouwen uit dat opnieuw jonge mensen zullen opstaan, die bewogen en geraakt zullen zijn en op hun manier in antwoord op de vragen van hun woelige tijd doen wat de zusters dominicanessen van Voorschoten hebben gedaan.

Overste zr. Regina Plat spreekt in de feestelijke ’tent van samenkomst’.

*

Met dank aan Karin Bornhijm o.p.

Eerder verscheen: 
Zusters van Voorschoten verlaten Rotterdam
‘Blijf geborgen in je naam’

Een achtergrondartikel over de congregatie staat hier: Dominicanessen van Voorschoten