21 April 2016

TGL over kunstenaars als partners in verbeelding

Ga naar overzicht

Deel op:

hagall, Matisse, Dumas, Rothko, Hepworth: de kerken worden leger, de musea lijken voller te worden. Het nieuwe nummer van TGL gaat over spirituele dimensies van moderne kunst.

TGL 2016 Nummer2Reeds in de Romantiek, zo’n twee eeuwen geleden, gingen er stemmen op van hen die meenden dat de kunstenaar beter dan de priester het sublieme kan oproepen.

Dit nummer van TGL gaat er niet van uit dat de godsdienst het stokje maar beter kan overgeven aan de moderne kunst. Hoe dan de relatie tussen beide bezien? In de moderne tijd zijn kunst en religie verder af komen te staan van elkaar, zeker vergeleken met de pre- en vroegmoderne tijd. En in de huidige samenleving en cultuur is de ervaring van het transcendente soms ver weg.

Kan de moderne kunst, hoewel op het eerste oog een onwaarschijnlijke partner, helpen om het onzichtbare, onnoembare en onbegrijpelijke weer te vinden en te verbeelden? En als dat zo is, moeten we dan niet zeggen dat er een bepaalde structuurverwantschap is tussen de moderne kunst en religie, aangezien beide op eigen wijze putten uit een 'openbaringsmoment’?

In dit nummer staan moderne beeldende kunstenaars centraal die werk(t)en na 1914. Het gaat om kunstenaars met een 'grote K’ en het gaat erom te laten zien hoe deze kunstenaars in hun kunst iets transcendents verbeelden dat 'challenge’ en 'comfort’, uitdaging en troost schenkt, twee aspecten die ook de religie kenmerken.

Sommige kunstenaars werken expliciet met religieuze motieven. De een maakt abstracte kunstwerken, de ander kiest voor soms uitbundige figuratie. De een voert ons via verstilling naar een diepere bestaanslaag, de ander concentreert zich op het lichaam, het leven en de natuur als plaats van verbinding en bron van overvloed en transformatie.

Door aandacht te geven aan al deze aspecten, wil dit nummer voor het voetlicht brengen hoe moderne en hedendaagse kunst het ons overstijgende verbeeldt. Met dit nummer wil TGL moderne kunstenaars presenteren als vindplaats en inspiratie bij onze eigen verbeelding, religieus, spiritueel of anderszins.

Leo Oosterveen o.p.

*

Inhoud:
Daan van Speybroeck: Ter inleiding. De Kunst die ze verdient
Daan van Speybroeck: Gérard Garouste. Een bres naar transcendentie
Daan van Speybroeck en Jan van Lier: Actaeon als ziener bij een tekening van Jean-Michel Alberola
Sylvia Grevel: Spiritualiteit en de abstracte kunst van Mark Rothko. &Een tragische, tijdloze betekenis’.
Leo Oosterveen en Dorry de Beijer: Utopie en transcendentie. Spiritualiteit in leven en werk van Niki de Saint Phalle
Leo Oosterveen: &Een voortdurende uitdrukking van de goddelijke geest.’ Barbara Hepworth’s  beeldhouwkunst als religieuze verbeelding
Jan Koenot: Surrender. Bill Viola’s  spirituele kunst
Wouter Prins: De terugkeer van het verborgene
Sophie Amestoy: Benzaken, de tak van reizigers

*

Voor abonnementen zie: www.tgl.be.
Besteladres Nederland: ahmmetz1941@kpnmail.nl.
Besteladres België: abon@licap.be.

Kosten per los nummer: € 7,95 plus verzendkosten.