19 April 2016

'Religie in het onderwijs is hard nodig'

Ga naar overzicht

Deel op:

et afgelopen jaar was Matthias Kaljouw een van drie tijdelijke onderzoekers van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS). Hij verdiepte zich in de rol van religie in de onderwijswereld. Een terugblik.

Matthias Kaljauw

‘De oplossing is niet om onze identiteit als burger te benadrukken en te focussen op de rechten en plichten die wij hebben in deze democratische maatschappij.

Democratie is geen absoluut gegeven waar iedereen zich bij voorbaat in moet vinden. Democratisch samenleven bestaat juist uit het voortdurende gesprek waarin iedere stem mag spreken en ondervraagd mag worden. Waar stemmen moeten zwijgen of worden teruggedrongen uit het publieke leven, daar houdt ook de democratie op.

Het is de uitdaging om religieuze verscheidenheid in het onderwijs niet te negeren, maar vruchtbaar te maken voor ons samenleven. Dat doen we niet door een loyaliteit richting de maatschappij op te leggen, ten koste van de religieuze en levensbeschouwelijke identiteit van mensen zelf.

In een plurale, democratische maatschappij als de onze, moet verscheidenheid juist ruimte krijgen en zichtbaar zijn.’

Klik hier voor de volledige tekst op www.nieuwwij.nl

Vorig jaar verscheen: Even voorstellen (3): Matthias Kaljauw