25 April 2016

Expertmeeting met Duitse dominicanen

Ga naar overzicht

Deel op:

rijdag 15 april organiseerde het DSTS een expertmeeting op de Vrije Universiteit met een vijftal Duitse bezoekers. André van der Braak, staflid van het Dominicaans Studiecentrum, doet verslag.

door André van der Braak

Aanwezig waren dominicanen Ulrich Engel, Thomas Eggensperger en Bernhard Kohl van het dominicaanse Institut Marie-Dominique Chenu in Berlijn. Zij werden vergezeld door twee kapucijnen: Thomas Dienberg en Christophorus Goedereis.

Van Nederlandse zijde waren aanwezig Erik Borgman (Universiteit van Tilburg en VU en lekendominicaan), André van der Braak (DSTS en VU), Anke Liefbroer (DSTS en VU), Joantine Berghuijs (VU) en Daan Oostveen (VU). De directeur van het DSTS, Manuela Kalsky, kon vanwege een gasthoogleraarschap in Hamburg helaas niet aanwezig zijn.

De expertmeeting richtte zich op twee onderwerpen. Eerst werd het project NieuwWij van het DSTS besproken, mede met het oog op de situatie in Duitsland. Daarnaast werd het project rondom meervoudige religieuze betrokkenheid van het DSTS en de VU besproken, mede in de context van de gevolgen voor de dominicaanse verkondiging in Nederland en Duitsland.

V.l.n.r. Thomas Dienberg, Ulrich Engel, André van der Braak, Erik Borgman, Bernhard Kohl

De discussie startte met de polarisatie tussen gelovigen en ongelovigen in het publieke domein. Het Nieuwwij-project probeert tegen een dergelijk wij/zij denken, en een tweedeling tussen gelovigen en ongelovigen in te gaan. Nieuwwij probeert een platform te zijn om ruimte te bieden om mensen vanuit verschillende perspectieven met elkaar in contact te brengen. De benadering is daarbij niet zozeer 'eenheid in verscheidenheid’, maar 'verscheidenheid op zoek naar verbinding’.

Ook kwam de vraag aan de orde hoe het mogelijk is om verbonden te zijn in verschillende gemeenschappen, ook als deze niet tot de kernidentiteit behoren. Hoe kunnen we een nieuw wij als 'open’ zien, zonder sterke ideeën over hoe een dergelijk wij eruit ziet? Ulrich Engel benadrukte dat de dominicaanse traditie een duidelijk beeld heeft van het belang van gemeenschap en gemeenschappelijkheid.

Andere thema’s waarover gesproken werd waren: identiteit in relatie tot sociaal engagement en burgerschap; religie, spiritualiteit en belonging; de implicaties van de resultaten van het onderzoek rondom meervoudige religieuze betrokkenheid voor de RK-kerk; de relatie tussen spiritualiteit en sociaal engagement; de relatie tussen de private en de publieke rol van religie in Nederland; en de rol die het begrip 'Nederlandse identiteit’ in de politiek speelt, en de verschillen met Duitsland.

De academische discussie werd door de aanwezigen als bijzonder vruchtbaar ervaren, en de intentie bestaat om de samenwerking in de toekomst nader gestalte te geven.

*

Zie ook:
Institut M.-Dominique Chenu
DSTS