24 Maart 2016

The Passion: mij niet gezien

Ga naar overzicht

Deel op:

p class="p2">The Passion, de Matthäus, ja zelfs Goede Vrijdag in de kerk: &Het is zo moeilijk voor ons om de totale duisternis van de zinloosheid te aanvaarden. Wij gaan er prompt weer zin en betekenis aan geven.’ Een hartenkreet van Leo de Jong o.p.

The Passion, vandaag in Amersfoort. Foto van de website dagjeweg.nl

Ik weet echt niet wat ik van het verschijnsel van The Passion moet denken. Alleen de naam al geeft een suggestie van een filmproductie-met-beroemde-spelers. Hoera voor de opvoering door &bekende Nederlanders’. Hoera dat een stad zich hiermee &in de schijnwerpers’ plaatst.

Of het afschuwelijke lijden van Jezus dat verdiend heeft? 

Ik ga op Goede Vrijdag niet naar de kerk en ik kijk niet naar The Passion. Ik kan niet verkroppen dat we iets zo afschuwelijks als de moord op een intens goed mens gaan opleuken met indrukwekkende gezangen en een verzorgde liturgie, met bekende Nederlanders, televisie-opnames en de zogenaamde zingeving van iets onzinnigs.

O, ik ken die pogingen tot zingeving van het onzinnige. &Jezus stierf vrijwillig om onze zonden uit te boeten’; &God wilde zo’n offer van verzoening.’ Prietpraat om zin de afschuwelijke zinloosheid af te dekken: &Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’

Het is zo moeilijk voor ons om de totale duisternis van de zinloosheid te zien, laat staan te aanvaarden. Wij gaan er prompt weer zin en betekenis aan geven. Konden die joodse kinderen dat ook, toen zij de gaskamers werden ingeschopt? Konden de stakkers dat ook, die werden weggevaagd door een tsunami of door een bomaanslag?

door Leo de Jong o.p.

Wat een wijsheid zit er in die oude formule: Christus is nedergedaald ter helle’. Zo is het. En als Pasen echt een antwoord is, moet het een goddelijke reactie op deze zinloze hel zijn, niet een menselijke.

Wie ben ik om alle pogingen om het zinloze zin te geven af te wijzen? Het is zo menselijk. Maar voor mij is maar één antwoord op de afgrond van zinloos lijden: de afgrond van totale, machteloze compassie.

Ik begrijp steeds beter dat Johannes Tauler in de 14e eeuw eens in een preek zei: abyssus abyssum invocat: de afgrond nodigt de afgrond binnen van eindeloze compassie, die God is. Maar dan moeten we die afgrond niet meteen toedekken.