22 Maart 2016

Inkleding nieuwe novice in Zwolle

Ga naar overzicht

Deel op:

fgelopen vrijdag hebben prior Jan Laan en subprior Herman Scholten in het Dominicanenklooster van Zwolle in kleine kring Hans ingekleed. Hij is daarmee begonnen aan zijn noviciaat, dat hij in Zwolle zal doorlopen.

Hans na zijn inkleding. Links staan subprior Herman Scholten en prior Jan Laan.

Hans – het is een van de Engelse dominicanen overgenomen gewoonte om van novicen alleen de voornaam te noemen – is 55 jaar en doorliep in de jaren tachtig van de vorige eeuw al eens het noviciaat, in het Albertinum in Nijmegen. Hij maakte destijds een andere keuze, maar het verlangen broeder dominicaan te zijn heeft hem nooit verlaten.

In overleg met de magister-generaal in Rome is een aangepast programma gemaakt. Hans woonde de laatste tijd al in het Dominicanenklooster van Zwolle en blijft daar wonen.

De Nederlandse dominicanen hebben daarmee nu drie novicen. Michael en Thomas zijn afgelopen september aan hun noviciaat begonnen in Cambridge, waar het Engelse noviciaat gevestigd is, waarmee de Nederlandse broeders samenwerken. Aankomende september begint Pascal, die al enige tijd in Zwolle meeleefde met de communiteit, en die nu is toegelaten tot het noviciaat.

Van de drie studenten – broeders die hun tijdelijke geloften hebben afgelegd – studeren Richard en Stefan momenteel in Oxford. Helaas heeft Matthijs besloten de Orde te verlaten, om een andere levenskeuze te volgen. Provinciaal René Dinklo schreef zijn medebroeders dat hij Matthijs dankbaar is voor de afgelopen jaren en hem zegen toewenst op zijn nieuwe levensreis. 

Het ingroeien in de Orde van de Predikers kent een aantal fasen, waarin zowel de &kandidaat’ als de dominicanen het leven als religieus kunnen onderzoeken. Na een periode van kennismaking volgt het noviciaat van een jaar, dan een tijdelijke professie van drie jaar, daarna de eeuwige professie.