31 Maart 2016

'God is aan zet'

Ga naar overzicht

Deel op:

aterdag is Richard Steenvoorde, een van de jonge dominicanen, spreker bij de conferentie over dominicanen en mensenrechten in Nijmegen. Het KNR-Bulletin plaatste een portret. Een fragment.

Richard Steenvoorde o.p.

Klik hier voor de conferentie op 2 april

Wie begint te spreken over de dominicanen, begint vaak daar waar Dominicus begon: in een kroeg. Maar het is ook een belangrijk gegeven in mijn eigen roeping.

Na afloop van de repetitie van ons parochiële jongerenkoor, namen we nog een pintje in het plaatselijke café. Gezellig, maar ook serieus. Aan de stamtafel kwamen de verhalen los. En de vragen. Vaak waren we op zoek naar wat waar was; wat ons raakte, en waar God bij dit alles was.

Terwijl ik als jurist en academicus al een hele draai aan het maken was richting het seculiere priesterschap via de opleiding voor late roepingen, Bovendonk (Hoeven), werd hier iets nieuws in mij wakker geschud.

We moeten mensen op zoeken daar waar ze zijn. Natuurlijk, het is van een enorme waarde dat we samen komen om te bidden en de Eucharistie vieren, maar dat alleen is niet genoeg. Het gaat om een continue ontmoeting tussen wereld en kerk.

Het is die continue beweging die ik herkende in de dominicaanse spiritualiteit. Van de kerk naar de publieke ruimte, van de contemplatie naar actie. Maar er kwam nog iets bij. De wereld is complex. Om te begrijpen waarom dingen gaan zoals ze gaan, is meer reflectie en studie nodig, om ons luisteren naar de wereld aan te scherpen.

Gelukkig zijn er in de rijke geschiedenis van het christendom vele voorbeelden te vinden die ons hierbij kunnen inspireren. Binnen de orde zijn dat voor mij ten eerste Dominicus zelf. Daarnaast Catharina van Siena, die er niet voor schroomde om de waarheid te zeggen tegen de machthebbers van haar tijd. Thomas van Aquino, die de dialoog aanging met zo’n beetje alle beschikbare wetenschappen van zijn tijd. Het sterke daarbij was dat Thomas niet probeerde om zijn eigen gelijk te halen, maar vooral om het goede dat hij elders aantrof, sterker te maken, en zo beschikbaar te maken voor het christelijk denken en handelen.

En, niet te vergeten, Francisco Vitoria, een Spaanse dominicaan die zich in de 17e eeuw inzette voor de bescherming van de menselijke waardigheid in het Internationaal Recht.

Klik hier voor een pdf van het Bulletin van de KNR, Konferentie Nederlandse Religieuzen, het portret staat op p. 32 en 33. Richard vertelt er ook over zijn huidige leven in Oxford en zijn hoop voor de toekomst.

Klik hier voor de conferentie op 2 april