24 Februari 2016

De hele Summa in de hand

Ga naar overzicht

Deel op:

oegegeven, het is iets voor de liefhebbers, en voor degenen onder hen die het Latijn machtig zijn. Maar toch: een nieuwe app maakt de hele Summa Theologica van Thomas van Aquino toegankelijk.

summa-appDe Summa Theologica van kerkleraar Thomas van Aquino (1225-1274) is een van de klassieken van de theologie en filosofie.

Thomas wilde een zo volledig mogelijk handboek voor het christelijke denken schrijven, zodanig geordend dat ook beginners hun weg erin konden vinden. Tegelijk is het een groots integratief werk, omdat Thomas er ook Aristoteles en de joodse en islamitische denkers van zijn tijd in betrekt. Het werk is onvoltooid gebleven, maar is niettemin zeer invloedrijk geworden.

De app – een programma voor op je smartphone – heet STh It. Het stelt je in staat om de Summa te lezen en te doorzoeken – in het Latijn. Elk deel heeft een eigen identificatienummer, volgens de index van het Corpus Thomisticum-project.

De menu’s zijn te gebruiken in vijf talen: Engels, Spaans, Frans, Pools en Italiaans. De App is ontwikkeld door de Poolse dominicaan Andrzej Nakonieczny voor studenten en wetenschappers en andere belangstellenden. Als je het eenmaal hebt gedownload, is het ook beschikbaar als offline bent.

De digitalisering van Thomas’ oeuvre is te danken aan Robert Busa s.j., een jezuïet die al in de jaren vijftig geld en computertijd wist los te krijgen bij IBM. Het digitale Corpus Thomisticum bouwt voort op zijn pionierswerk op het terrein van de geesteswetenschappen.

Gratis te downloaden via Amazon of via Googleplay.

Bron: op.org

summa-app2