11 Januari 2016

Je bent niet het Licht, maar het venster

Ga naar overzicht

Deel op:

ertrouwen op God betekent: ook ruimte geven aan wat niet spoort met mijn visie op de toekomst.

Icoon van de doop van Jezus door Johannes.

Zoals Jezus zal doen als hij zegt: &Vergeef het hun; ze weten niet wat ze doen’, en wanneer hij bidt &In uw handen leg ik mijn leven, mijn inzet’.

Die manier van doen maakt mensen en de wereld beter omdat die ruimte laat aan de ander om zélf, van binnen uit, te veranderen.

Niet ik ben de agens, degene die het doet, mijn doen is een medium waardoor God werkt.

Jij bent slechts het venster
in de stroom van licht.
Wil je zelf het licht zijn,
dan beroof je het venster
van zijn doorschijnendheid.

Als je het licht kunt ontvangen,
dan kun je het doorgeven aan anderen.
(Dag Hammerskjöld)

En God werkt niet alleen door mij, ook door anderen. Ook als ik niet leuk vind wat zij doen en mijn bedenkingen heb. Vertrouwen op God betekent: ook ruimte geven aan wat niet spoort met mijn visie op de toekomst.

Concreet kunnen wij hierbij denken aan ruimte en dialoog in het samen optrekken van jong en oud in kerk en orde. Jezus staat biddend in het water van de onderdompeling: &In uw handen leg ik mijn leven, heel mijn inzet’.

*

Deel van de preek van Jozef Essing o.p., 10 januari 2016 in de Dominicus in Utrecht. De volledige tekst staat hier.