22 Januari 2016

Barmhartigheid: leren geloven dat je aanzien hebt

Ga naar overzicht

Deel op:

et begint bij de &goddelijke fout’: de ander aan te zien en je te laten raken. Zo kijkt God en daarmee begint barmhartigheid – niet bij goede werken of boetedoen. Dat betoogde zr. Sara Böhmer onlangs in een meeslepende toespraak. &Bekering begint met bekeerd worden.’

Sara Böhmer is overste van de Dominicanessen van Bethanië. Ze sprak bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de KNR, de Konferentie Nederlandse Religieuzen, over het Jaar van de Barmhartigheid dat paus Franciscus heeft afgekondigd. Zr. Sara vertelde over Dominicus en père Lataste, de stichter van haar congregatie, die 150 jaar geleden begon in een gevangenis.

Sara Böhmer o.p.

&In het jaar van barmhartigheid zijn er tal van mensen, die ons ten voorbeeld kunnen zijn, tal van best practices. De Nederlandse bisschoppen plaatsen dit jaar in het teken van boete en verzoening. Voor mij wordt daarbij de belangrijkste stap overgeslagen: hoe kunnen mensen daadwerkelijk en duurzaam in hun hart geraakt worden, wanneer ze niet eerst de kans krijgen, om zichzelf onder de barmhartige ogen van God te plaatsen en zich te realiseren, dat ze bij God aanzien genieten?

Het gaat bij Dominicus – wist u, dat hij de eretitel prediker van de barmhartigheid draagt? – om het concrete leven hier op aarde. Dat kan zo anders worden, wanneer iemand door Gods liefdevolle blik geraakt wordt!

Daarvan getuigt pater Jean Josef Lataste, een Franse dominicaan, die een retraite moest preken in een vrouwengevangenis in zijn geboorteplaats Cadillac, niet ver van Bordeaux. Hij had er geen zin in. Hij was opgegroeid met alle vooroordelen die dit kleine stadje tegen de vrouwen koesterde.

Hij had zich voorbereid, maar toen hij voor het eerst voor de vrouwen stond, maakte hij een “goddelijke fout”: hij keek ze aan en zag mensen, geen monsters. Hij deed wat God doet: hij liet zich raken van wat hij zag.

Wat bevrijdt?

Niemand keek hem aan, de hoofden waren naar beneden gericht. Hij volgde zijn ingeving en begroette de vrouwen met “mijn lieve zusters”. Ongehoord! Hoe kon een priester zulke vrouwen als “zusters” aanspreken!

De rest volgde de goddelijke logica die in pater Lataste ruimte nam. Hij beschrijft later hoe langzaam de hoofden zich oprichtten zoals bloemen in de zon. Met deze ervaring begon de bekering van een bekeerder…

Nog ingrijpender was dan de nacht. Er was nachtaanbidding en in twee groepen kwamen bijna allen. Voor Lataste was dat de nacht der nachten. “Ik heb wonderen gezien! God, schepper van hemel en aarde, vindt zich niet te groot om de hele nacht midden in een kring van zondaressen te blijven, door de wereld veracht.”

Het is God zelf, die ons zijn vriendschap aanbiedt. Niet wij moeten Zijn vriendschap verdienen, God overtuigen van onze goede bedoelingen. Nee, het is juist andersom: God heeft oneindig geduld met ons, Hij juicht uit vreugde over iedereen die de weg naar Hem en Zijn hart vindt. Geweldig – ook na dertig jaar als Dominicanes van Bethanië krijg ik er nog steeds de kriebels van.

Paus Franciscus spreekt in zijn schrijven Misericordiae vultus over de verhouding tussen gerechtigheid en barmhartigheid. Hij legt uit, dat de barmhartigheid een kenmerk van de almacht van God is en geen teken van zwakte, integendeel! De barmhartigheid is het sterkste teken van de goddelijke soevereiniteit.

Michelle Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux.

Ook vandaag vinden mensen het eng wanneer iemand die een verschrikkelijke misdaad gepleegd heeft een nieuwe kans krijgt. Ik heb dat zelf pijnlijk moeten ervaren. Ongeveer drie jaar geleden durfde ik openlijk op tv te zeggen, dat zelfs iemand zoals Michelle Martin, de echtgenote van Marc Dutroux, een kans verdient, wanneer ze werkelijk inzicht in haar daden gekregen heeft.

Dit overstijgt blijkbaar het menselijke vermogen, ik werd overspoeld met haatmails, anonieme brieven en bedreigingen. Een mens blijft ook dan een mens met het recht op Gods barmhartigheid, wanneer hij of zij werkelijk monstrueuze daden gepleegd heeft.

Zo ver gaat God met ons! “Het is dezelfde hand die de ene na de val weer opricht en de ander voor het vallen bewaart”, zegt pater Lataste. En dat is aanzienlijk moeilijker gezegd dan gedaan…’

*

Klik hier voor een verslag van de hele KNR-bijeenkomst en hier voor de volledige tekst van zr. Sara.

Klik hier voor de tekst van paus Franciscus: Misericordiae vultus 

Zie ook: www.dominicanessenvanbethanie.nl