29 December 2015

We zijn allemaal beminde

Ga naar overzicht

Deel op:

ns beeld van God kan vervormd raken door angst of negatieve ervaringen.’

Zr Mary Amata o.p. (rechts) naast zr. Theresa Anne o.p.

Hoe ziet je je missie als dominicanes?

‘We krijgen een nieuwe naam als we het habijt aannemen. Ik vroeg om de naam “Amata”, wat betekent “Beminde”. Met een nieuwe naam komt een nieuwe zending, zoals in de Bijbel Saulus Paulus wordt en Simon Petrus en Abram Abraham.

Ik voel dat mijn missie als dominicaanse zuster nauw verbonden is aan mijn naam – we zijn geroepen als zusters om levende getuigen te zijn van de waarheid dat God liefde is en dat Hij ernaar verlangt dat zijn mensen zijn liefde aanvaarden en lichten in de wereld zijn – een wereld die heel duister kan zijn door zonde en wanhoop.

Sint Dominicus verkondigde dat Gods schepping goed is en dat wij geroepen zijn om te leven in liefdevolle verbondenheid met Hem. We zijn geroepen om mensen van hoop te zijn en goed te leven, naar het model van de zaligsprekingen.

Dit is niet gemakkelijk, maar het is mogelijk door Gods genade. We zijn allemaal zwak en hebben barmhartigheid nodig – God wil dat elk van ons weet dat we geliefde zonen en dochters zijn.

Helaas kan ons beeld van God vervormd raken door angst of negatieve ervaringen die we opdoen. Onze zending als zusters is het juiste beeld te herstellen van God als liefdevolle Vader, en om het liefdevolle gezicht van Christus te zijn voor de mensen die we dienen.

*

Uit het interview met zr. Mary Amata o.p., een van de drie Amerikaanse zusters van St Cecilia (‘Nashville-zusters’) die in Sittard leven. Het hele interview van Tanja van Hummel is te lezen (Engelstalig) op de website van www.nieuwwij.nl