30 December 2015

Lust voor het geloof - 800 jaar dominicanen

Ga naar overzicht

Deel op:

e dominicanen bestaan in 2016 achthonderd jaar. Hun doel: 'lust wekken voor het geloof’, de waarheid verkondigen en dwaalleren weerleggen. Erik Borgman schrijft op www.debezieling.nl over het ’theologische DNA’ van zijn Orde.

Deze beroemde afbeelding van Dominicus is een detail van een groter werk van fra Angelico.

Geheel in stijl is het jubileum niet allereerst bedoeld om in triomf terug te kijken. Er is natuurlijk niets tegen dankbaarheid voor het goede wat de orde, en de kerk door haar, ten deel is gevallen, mits ook de donkere momenten uit haar geschiedenis herdacht worden, zoals de betrokkenheid van de dominicanen bij de inquisitie en de heksenvervolging.

Maar het jubileum wordt vooral gepresenteerd als een appèl tot hernieuwde toe-eigening van de oorspronkelijke dominicaanse zending: het evangelie toekomstgericht verkondigen. Het gaat er niet om vast te houden aan wat altijd al gezegd of gedaan is, maar om te zeggen wat er nu om vraagt gezegd te worden en van deze boodschap te leven.

(…) Een theologie die niet vreemd staat tegenover welke van onze eigentijdse vragen dan ook, zoals God niet vreemd is aan onze eigentijdse vragen.

Integendeel, God is er dichterbij dan wij bij onszelf zijn. Het is de inhoud van deze kerstboodschap die de theologie behoort te bepalen. Deze theologie vindt steeds moeilijker een plaats aan onze universiteiten en ook in onze kerken. Des te meer reden om ervoor op te komen.

*

Lees hier de volledige tekst