27 December 2015

Kerstbrief van de zusters in Irak

Ga naar overzicht

Deel op:

oor de tweede keer vieren de Iraakse dominicanessen Kerstmis in ballingschap. Overste zr. Maria Hannah: 'Het is in deze wereld en geen andere waarin Jezus wordt geboren om met en voor ons te zijn’.

Hier in het Midden-Oosten, met alles wat er om ons heen gebeurt, is het niet gemakkelijk te geloven dat onze wereld klaar is om de Heer welkom te heten.

De ster van Kerstmis schijnt op ons in het tweede jaar van onze ballingschap, en maakt ons duidelijk hoezeer onze wereld lijkt op de tijd waarin Jezus werd geboren. De reizende wijzen die de weg zoeken zijn nu met duizenden. Herodes, die onschuldigen wilde doden is er nog, maar ook hij bestaat in veelvoud.

De Heilige Familie vlucht nog steeds om het vege lijf te redden, gevolgd door veel andere families die in alle richtingen migreren. En Rachel huilt nog steeds om haar kinderen die haar uit de armen getrokken zijn, ze is nu vergezeld door haar buren, wiens verdriet ons met stomheid slaat.

Niettemin schijnt de ster van Kerstmis om te laten zien waar de Koning van de Vrede geboren is. Het is in deze wereld en geen andere waarin Jezus wordt geboren om met en voor ons te zijn.

De Heer komt onverwacht, en beproeft onze geestkracht en onze verwachtingen. Hij komt in onze versleten wereld, ook als die niet klaar is voor hem. Hij komt ons nabij in tijden van kwetsbaarheid, pijn, geweld en duisternis. Hij is er altijd, als gids voor de zwervende mensen, als metgezel van vluchtelingen, als tranendroger van huilende moeders.

Met ons vertrouwen in Hem en Zijn krachtige aanwezigheid onder ons, durven we door te gaan met degenen die in Irak zijn gebleven, hoewel de toekomst volledig onduidelijk is. Het nieuws is weinig bemoedigend en mensen verliezen het vermogen om goed na te denken.

Zr. Maria Hannah (tweede van links, tussen jonge medezusters) is overste van de zusters van Catharina van Siena in Irak. Ruim anderhalf jaar geleden vluchtten zij met duizenden anderen voor IS naar Koerdisch Irak.

We vragen om jullie gebed, dat God ons geloof mag versterken, ons mag verlichten en wijsheid geven om keuzes te maken in onze werkelijkheid, ondanks de moeilijkheden en de druk waarmee we leven. We hebben visie en moed nodig!

In deze gezegende tijd, en met het vertrouwen dat het Woord van de Heer zal overwinnen, doe ik de hartelijke groeten aan alle zusters, broeders, vrienden, weldoeners en organisaties die ons bijstaan in onze donkere nacht.

Dank dat jullie een ster zijn die ons op Gods liefdevolle zorg wijst. We geloven dat Zijn licht door de duisternis zal schijnen, en dat hij zal komen. Kom toch Heer Jezus, U bent onze vreugde, onze vrede en ons leven.

Sister Maria Hannah o.p. 

*

Eerder verscheen onder meer: 
Zusters Irak nu een jaar op de vlucht
Zusters Irak danken voor de steun
Iraakse dominicaan beschermt oude manuscripten