21 December 2015

Pierre Cuypers

Ga naar overzicht

Deel op:

ierre Cuypers was in de katholieke emancipatie een verrassend productieve en veelzijdige architect en ontwerper. Dit nieuwe boek geeft een speelse inleiding, maar besteedt helaas weinig aandacht aan zijn verbondenheid met de dominicaanse Orde.

Uitgeverij WBooks maakt cadeauboeken – in de beste zin van het woord – over kunst en geschiedenis. Dit boek is een rijk geïllustreerde inleiding in leven en werk van de befaamde architect Pierre Cuypers.

pierre-cuypers_base_3d

De tekst is van Wies van Leeuwen, biograaf van Cuypers. In 2007 publiceerde hij een groot en kostbaar boek over de Roermondse architect, bij gelegenheid van het Cuypersjaar. Dit boek is daar een afleiding van. Helaas verandert – waarschijnlijk daardoor – de taal soms zonder uitleg van zeer toegankelijk naar erg technisch, vooral waar het gaat over concrete ontwerpen en bouwkeuzes.

Cuypers was een grootheid, die de grandeur van de Middeleeuwen tot leven bracht in de neogotiek. Zijn ontwerpen zijn ongelofelijk gedetailleerd en betreffen alles: van kerken, musea en stations tot stoelen, wijnglazen en bestek.

Daarnaast wist hij zowel kunstenaar als ondernemer te zijn, en hield hij een heel atelier aan het werk, terwijl hij in hoog tempo door Nederland reisde. Het boek wekt bewondering voor de werkdrift en bundeling van talenten, al komt het hem verder niet erg na, noch in de persoon, noch in het geïnspireerde kunstenaarschap.

Dat Pierre Cuypers vroom katholiek was en lid van de derde orde van de dominicanen, de huidige lekendominicanen, wordt wel vermeld, maar de betekenis ervan krijgt weinig aandacht. Toch was dit de architect blijkbaar zo dierbaar, dat hij in een dominicaans habijt begraven is.

In het jaar 2016 zal in Rotterdam aandacht gegeven worden aan Pierre Cuypers, hopelijk ook aan dit aspect van zijn bijzondere werk.

*

WBOOKS, ISBN 978 946 258 1173, € 24,95. Klik hier om te bestellen.

Zie ook: cuypersgenootschap.nl

Eerder verscheen:
Gids verschenen bij Cuypers’ Dominicuskerk
Pierre Cuypers, architect en lekendominicaan
Architect Cuypers begraven in dominicaner habijt