13 November 2015

Verhalen van een Levende - preken van Schillebeeckx

Ga naar overzicht

Deel op:

erhalen van een Levende is het laatste werk van de wereldvermaarde theoloog Edward Schillebeeckx (1914-2009). Een bundel theologische preken, bezorgd door Hadewych Snijdewind o.p.

Klik op de afbeelding voor informatie over dit boek.

Het is een rijke bundel met Schillebeeckx’ nagelaten preken, aangevuld met onder andere een ‘Doopplechtigheid met daarin een kleine catechese’, de ‘Zegening van een Nieuwe Verbintenis’ en een mystiek getinte lezing over Guido Gezelle.

Bij sommige preken schreef hij later een toelichting, van enkele bewaarde hij de voorbereide gebeden voor publicatie. Eén keer schreef Schillebeeckx, pijnlijk getroffen als hij was door de Nederlandse deelname aan de oorlog in Oost-Europa, een ‘Tafelgebed in oorlogstijd’, dat hij aan zijn preek toevoegde.

Ook nadien, tijdens oorlogen in het Midden-Oosten, heeft hij dit tafelgebed enige keren gebruikt, daar hij zich tot op hoge leeftijd betrokken bleef voelen bij het leed van mensen, ver weg en dichtbij.

Het resultaat is een blijvende inspiratiebron voor studenten en docenten theologie, godsdienstwetenschappen, filosofie en humanistiek, mensen werkzaam in toerustingswerk en pastoraat, raadsman en raadsvrouw in ziekenhuis, penitentiaire inrichtingen en verzorgingshuizen van alle levensbeschouwingen.

‘Hoe met God mee te denken’ om de voor alle mensen begaanbare weg naar vrede te zoeken en te vinden, wordt – soms terughoudend, dan weer met passie, maar altijd vanuit een veelomvattende theologische kennis verwoord in de preken van Edward Schillebeeckx, dominicaan en allereerst predikbroeder. Hij wilde eraan bijdragen, dat het geloof van een mens niet verschraalt, maar uitgroeit tot een ware schat aan basiskennis om als gelovige zelf antwoord te kunnen geven op vragen die hem of haar bezighouden. Vandaar zijn uitnodigende stijl van preken.

Hadewych Snijdewind (1940) is dominicanes, en studeerde sociale wetenschappen en theologie.  Van 1992 tot 2002 was zij wetenschappelijk assistent van Schillebeeckx en tevens universitair docent in Utrecht en Kiev. Zij schreef onder meer Leeswijzer bij Jezus, het verhaal van een Levende (1994).

‘Interessant aan Schillebeeckx is (…) de gedrevenheid waarmee hij probeert zijn geloof in God en zijn geloof in de moderne mens te combineren. (…) Hij koppelt geleerdheid aan een fijngevoelige aandacht voor wat menselijk is. Een prachtige laagdrempelige kennismaking met een theoloog van formaat.’ – Trouw

‘Het aardige is dat je in dit boek een oudere Schillebeeckx tegenkomt, die niet verpletterd blijkt onder de vragen van de moderniteit, maar tot het einde toe hoop en verwachting heeft geput uit de “verhalen van een Levende”. Hij schetst een  royaal en liefdevol beeld van de God van Jezus Christus, die humaniteit sticht en nastreeft.’ – Friesch Dagblad

*

Lees hier verslag van de presentatie op 13 november 2015 in de aula van de Radboud Universiteit: Herman Wijffels: ‘Schillebeeckx zag ver vooruit’

Valkhof Pers
ISBN 978 90 5625 385 1
Prijs €42,50