23 November 2015

Plein van Siena Prijsvraag

Ga naar overzicht

Deel op:

et Plein van Siena in Amsterdam looft een prijs van €1500 uit voor een BA of MA onderzoek binnen theologie levensbeschouwing. Het bezinningscentrum hoopt zelf ook te leren van onderzoeken naar vernieuwende geloofscommunicatie.

De prijs is bestemd voor een onderzoek naar vernieuwende vormen van levensbeschouwelijke – en geloofscommunicatie. Zulk onderzoek kan het Plein van Siena zelf ook helpen om beleid voor de toekomst verder te ontwikkelen.

Het Plein van Siena is een centrum voor spiritualiteit, bezinning en ontmoeting in de Rivierenbuurt in Amsterdam. Het is een initiatief van de parochie Sint Thomas van Aquino en wordt gedragen door de Nederlandse dominicanen.

Plein van Siena aan de Rijnstraat in Amsterdam

Dominicus zocht in zijn tijd naar nieuwe vormen van evangelisatie en geloofsverkondiging, gericht op de toekomst. De Orde bestaat in 2016 800 jaar. De Plein van Siena prijsvraag is één de initiatieven in het kader van dit achtste eeuwfeest.

De initiatiefnemers gaan ervan uit dat elk mens verlangt naar zin en betekenis, en dat die een religieuze dimensie hebben. &Wij geloven dat de verkondiging van het evangelie het verlangen van mensen aanspreekt en opent voor Gods Koninkrijk. De vraag is welke mogelijkheden van communicatie daarvoor vandaag het meest geëigend zijn’, aldus de initiatiefnemers.

De parochie heeft het bezinningscentrum destijds opgericht met het oog op dertigers en veertigers. Deze generatie lijkt over het algemeen niet meer aangesproken te worden door de traditionele kerk – en parochiestructuur. &Onze vraag is daarom: hoe dan wel?’

Blik in de winkel van het Plein van Siena in Amsterdam.

Doelstellingen van Plein van Siena zijn:
– De combinatie van zelfontplooiing met noties als zorg, gerechtigheid en verzoening.
– Het stimuleren van de communicatie over de religieuze dimensie van het dagelijkse leven en het zoeken naar het heilige.
– Het stimuleren van het levensbeschouwelijk gesprek.
– Het prijswinnende onderzoek zal onderzoek zijn dat ons helpt deze doeltellingen te realiseren.
– Zie voor verdere informatie over Plein van Siena de website: www.pleinvansiena.nl

Deelname

Deelnemers kunnen hun onderzoek inzenden tot 1 juni 2017 aan Plein van Siena, Rijnstraat 109 hs, 1079HS Amsterdam, info@pleinvansiena.nl, ter attentie van Sandra Lindeman, coördinator.

De juryvoorzitter is René Dinklo o.p. provinciaal van de dominicanen in Nederland. De jury bestaat uit deskundigen op het gebied van levensbeschouwelijke communicatie.

Voor verdere informatie: Marieke Maes, voorzitter programmaraad Plein van Siena.