12 November 2015

Niet voor, maar met de armen werken

Ga naar overzicht

Deel op:

ensen leren zien als medebouwer aan een nieuwe toekomst, met een verdiept bewustzijn van hun waardigheid en mogelijkheden.

door Wijbe Fransen o.p.

Jezus kijkt naar het hart, zoals God naar het hart kijkt en niet naar uiterlijk. Jezus heeft hart voor de kleine mens, voor de eenvoudige ziel, voor de anawim, van wie de weduwe en wees symbool zijn.

De kleine en kleingemaakte mens zien staan en met hem/haar op weg gaan. Die aansporing trof mij acht jaar geleden in het document van de CELAM- conferentie van de bisschoppen van Latijns Amerika en Cariben. Ook de huidige paus Franciscus was daarbij.

De tekst legt de nadruk op de menselijke waardigheid en de innerlijke kracht van allerlei groeperingen, die in verdrukking leven en zich niet echt kunnen ontplooien: inheemse volkeren, Afro-Amerikanen, armen, thuislozen, migranten, kinderen en jongeren, vrouwen en families, verslaafden en gevangenen, etc.

Ik werd getroffen door een wijze van pastoraal die de mensen niet als object beschouwt, voor wie men allerlei dingen doet, maar die hen ziet als subject, als medebouwer aan een nieuwe toekomst, met een verdiept bewustzijn van hun menselijke waardigheid en mogelijkheden.

De gewone man en vrouw zien staan en samen met hen op weg gaan. Jezus wijst ons die weg.

*

Genomen uit de overweging (in het Papiaments) van Wijbe Fransen o.p., op 8 november in de Antilliaanse gemeenschap van Zwolle.