02 November 2015

Katholieke zen

Ga naar overzicht

Deel op:

hris was een van de eigenzinnige katholieken die toegaf aan 'de verleiding van het vreemde’.

door André van der Braak

Chris Smoorenburg was de oprichter van de Zengroep Oshida in Nijmegen, die de leringen van de Japanse dominicaan Vincent Oshida (1922-2003) in de praktijk probeerde te brengen. Naar eigen zeggen werd hij gedreven door de typisch dominicaanse zoektocht naar waarheid, vanuit het besef dat die waarheid nooit definitief gevonden kan worden en nooit kan worden afgesloten.

Hoewel er binnen de theologie veel discussie bestaat over de (on)mogelijkheid en (on)wenselijkheid van het combineren van elementen uit verschillende religieuze tradities, ging Chris Smoorenburg gewoonweg aan de slag met de beoefening van zen. Hij was een van de eigenzinnige katholieken die toegaf aan 'de verleiding van het vreemde’. De beoefening van de zenmeditatie was een nieuwe manier om de stilte in te gaan, en het contemplatieve leven te (her)ontdekken.

Laten we hopen dat de vijftigste verjaardag van Nostra Aetate leidt tot een hernieuwde openheid voor interreligieuze dialoog. Op die manier is het pionierswerk van mensen als Chris Smoorenburg niet voor niets geweest.

*

Zinnen van André van der Braak, hoogleraar aan de VU en verbonden aan het Dominicaans Studiecentrum DSTS, in een artikel op www.nieuwwij.nl

Overigens organiseerde Oshida op 25 oktober een herdenkingsmeditatie voor Chris Smoorenburg, in volledige stilte. Helaas hoorden we dat te laat om op onze site te kunnen melden.