17 November 2015

'In die dagen zal de zon verduisterd worden'

Ga naar overzicht

Deel op:

et evangelie van afgelopen zondag (Marcus 13, 24-32) ging, alsof de duvel ermee speelde, over gruwelijkheden aan &het einde’. Veel predikers wisten na de aanslagen van vrijdag de 13e in Parijs hun preek erop aan te passen. Onder wie Jozef Essing o.p.

Jozef Essing o.p.

&Als je zulke dingen ziet gebeuren, en je bent een gevoelig mens, dan zie je heel de bestaande orde in de wereld op drift raken, niets blijft dan nog op zijn plek, je ziet de sterren van de hemel vallen en de verduistering compleet worden.

Het bijzondere van het evangelie van vandaag is, dat het dit schokkende gebeuren niet wegpraat.
In die dagen na de verschrikking zal de zon verduisterd worden, de maan haar licht niet meer laten schijnen, de sterren van de hemel vallen.

Dat is goed. Want mooie woorden nemen een mens in rouw niet serieus; je voelt je nog meer in de steek gelaten. Iemand die niet wegloopt van wat je ontreddert: die is je tot steun. En die heb je nodig in je verdriet om overeind te blijven om bij alle twijfels, ja wanhoop soms, de waarde van de mens hoog te houden.

Premier Rutte zei in zijn persconferentie naar aanleiding van de aanslagen: laten we de waarden van onze samenleving hoog houden en niet de onverdraagzaamheid en het geweld van de terroristen overnemen.

Wie dat doen lijken zwak te staan. Maar God houdt hen hoog in die hemelse figuur in wie wij Jezus Christus mogen herkennen, die zelf door fanaten aan het kruis geslagen werd, maar de menselijkheid hooghield toen hij bad: Vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.

Hij hield Gods goedheid hoog; en God houdt hem hoog.

Het evangelie gaat nog verder: midden in het beestachtige zijn tekens te zien dat de menselijkheid overwint. Kijk verder dan het eerste gezicht, verder dan wat het eerst de aandacht trekt, kijk naar wat in alle rust en bescheidenheid gebeurt – het kwade schreeuwt; het goede fluistert – iets dat ons op het goede spoor zet.

Maar dat vraagt geduld en concentratie. Jezus noemt dit: Bidt en waakt – vertrouw, dan heb je de rust om te zien, het kleine dat in de schaduw staat van het grote, de tekenen van menselijkheid tegenover het grote geweld.’

Klik hier voor de hele voorbeden en overweging van Jozef Essing op 15 november 2015 in de Dominicuskerk Utrecht.