26 November 2015

'Er is te veel geloof-op-zijn-zondags'

Ga naar overzicht

Deel op:

Zo fier als een gieter’ zijn de mensen van de Vlaamse dominicaanse werkgroep ’t Schilde. Precies tien jaar sturen ze wekelijks teksten en suggesties voor de zondagsvieringen, waarvan ook deze website geregeld gebruik maakt.

background-advent-21.jpgIn 2005 begon de werkgroep Schilde-Bergen op de eerste zondag van de advent, die dit jaar op 29 november 2015 valt. ‘We hebben dus drie keer de driejaarlijkse cyclus rond gemaakt en beleven er nog altijd veel deugd aan’, schrijven de mensen van de werkgroep.

Het wordt ook in deze Vlaamse geloofsgemeenschap een feestelijk jaar: behalve het achtste eeuwfeest van de hele Orde vieren ze 75 jaar dominicanen in Schilde en 50 jaar dominicaanse parochie in Schilde, dat de eerste kwart eeuw van haar bestaan een zogenaamde kapelanie was. Dit wordt op 28 en 29 mei 2016 gevierd. 

Een openingswoord voor de viering aan het begin van de advent: 

Advent, een tijd van verstilling en verwachting,
dat wensen wij u allen van harte toe.

Advent, een tijd van hoop en licht,
maar ook een tijd om onszelf te bevrijden van verwachtingen
die de toets van de christelijke kritiek
niet kunnen doorstaan.

Geloven is immers niet vrijblijvend.
Het vergt alertheid, voortdurende waakzaamheid.

Als Jezus in de evangelielezing van vandaag
hierop zo sterk de klemtoon legt,
dan doet Hij dat omdat Hij weet
dat er onder ons teveel geloof-op-zijn-zondags is,
geloof dat tijdens de week in slaap wordt gewiegd.

Bidden wij de Heer om vergeving
en vragen wij Hem ons wakker te schudden,
zodat wij waardig het Kind Jezus kunnen ontvangen
waarvoor er in de herberg van de wereld vaak geen plaats is.

*

Ontleend aan de suggesties voor de zondagsvieringen van de Vlaamse dominicaanse werkgroep van Schilde, Bergen.