21 November 2015

Dominicaans Rijnmond viert begin jubileumjaar

Ga naar overzicht

Deel op:

n de kapel van Huize Bijdorp van de dominicanessen van Voorschoten vierden zusters, broeders en leken van de dominicaanse familie in Rijnmond op 21 november de opening van het jubileumjaar: acht eeuwen Orde der Predikers.

Bij de vesperviering was bisschop Van den Hende van Rotterdam aanwezig, en ook leden van de gemeenteraad van Voorschoten.

Zr Regina Plat o.p., overste van de dominicanessen van Voorschoten, noemde in haar welkomstwoord het klooster Bijdorp &een oase van religieus leven in de Randstad’. Ze verwees dankbaar naar het verleden van de Orde wereldwijd en in Nederland, en de veelsoortigheid van het dominicaans leven. &Dat wij het licht, lang geleden ontvlamd, brandend mogen houden’, wenste zij de aanwezigen toe.

[espro-slider id=446671]
Foto’s van Ramon Mangold. Klik op een afbeelding voor een grotere diashow.

De overweging werd gehouden door Baptiste Tuin o.p., dominicanes van Voorschoten. Zij legde de kern van de Orde in de wetenschap dat er kracht verborgen zit in kwetsbaarheid.

&Daarmee zijn dominicaanse mensen de verbinding aangegaan met anderen. Zo hebben ze elkaar aangevuld in kwaliteiten en samen unieke doelen gerealiseerd. Ze hebben hun eigen verhaal toegevoegd aan het historische basisverhaal. Ze hebben het verrijkt, verdiept, verwijd en aangevuld, maar in vele gevallen ook net zo goed enger en smaller gemaakt. Daarom zijn er die zwarte bladzijden van ontrouw aan de grondinspiratie: de inquisitie op grond van veritas – waarheid.’

Zr. Baptiste noemde stichter Dominicus de Guzman &een niet heel opvallende, maar wèl bijzondere mens, die mede richting heeft gegeven aan de geschiedenis, maar ook aan onze situatie van vandaag de dag. Voor hem en voor velen na hem is het een teken van echt geloof om van buitenaf te durven kijken naar onszelf: naar onze waarden en normen en vooral naar de vragen die we delen met vele anderen over traditie en toekomst, over de kerk, over onze multireligieuze en multiculturele samenleving.’

*

Klik hier voor de volledige overweging van Baptiste Tuin

Tijdens de viering was er speciale aandacht voor zr. Judith Mendes da Costa, de joodse dominicanes die in de oorlog stierf en over wie Peter Wols o.p. onlangs een boek voltooide: Getuige van vertrouwen