30 November 2015

Al mijn bronnen ontspringen in U

Ga naar overzicht

Deel op:

ij noemt het 'mystiek op straatniveau’: het zoeken naar woorden in gewone mensentaal om iets te zeggen over het onzegbare. Op de website van Het Steiger in Rotterdam verscheen een nieuw e-book van Leo de Jong o.p.

‘Wij, mensen, leven in een wereld-van-taal. Wij kunnen eenvoudigweg niet anders. Met woorden, begrippen, bepalingen, rationele constructies, benaderen wij de werkelijkheid, proberen wij er een greep op te krijgen (Be-grijpen), onderdelen ervan te omschrijven (be-palen), om die werkelijkheid te kunnen behandelen en manipuleren. Anders zouden wij wegzinken in de grondeloze afgrond van het onbekende.

woeste-rivier

Wij zijn in staat ons te handhaven dank zij de taal. Toch komen velen er achter, dat wij daarmee ook opgesloten zijn in de wereld van de taal en afgesloten van de werkelijkheid, zoals die is: voorbij onze woorden, huiveringwekkend, onbegrijpelijk, beangstigend en fascinerend tegelijk. De poortloze muur van onze woorden en begrippen beschermt ons tegen deze afgrond van het niet-weten.

Maar dichters, filosofen en nieuwsgierige wetenschappers proberen over die muur te kijken. Want daar komen de verrassingen vandaan: de nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen, die onze vorige veronderstellingen doorbreken of oprekken.

Juist het ervaren van het feit, dat er een grens is aan ons menselijk inzicht en ons kennen, daagt uit om over de grens heen te kijken naar het nog onbekende land voorbij die grens.

(…) Voordat Jezus van Nazareth als “Zoon van God” en als “Eerste der mensen” werd vereerd, werd hij veroordeeld en op een afgrijselijke manier ter dood gebracht aan een kruis. Mohammed moest zijn woonplaats Mekka ontvluchten en ging naar Medina. De mystici Meister Eckhart o.p. en Johannes van het Kruis (1542-1591) werden in hun leven verdacht gemaakt en zelfs veroordeeld. Na hun dood worden zij bewonderd, dat dan weer wel! De begijn Margarethe de Poréte, die veel invloed had op het godsdienstige denken van vrouwen in haar tijd, werd in Parijs tot de brandstapel veroordeeld en gedood (1310).

Ik plaats deze mannen en vrouwen, die wij tegenwoordig mystici noemen, heel bewust in de rijen van de ‘grensgangers”. Want ook zij – juist zij – proberen een weg te vinden naar het Mysterie, dat ligt achter al ons kennen en geloven. Achter alle zekerheden, die de kerken en Godsdienstige instanties als “te geloven” voorhouden.

Leo Raph. A. de Jong o.p.

Juist zij hebben de stellige overtuiging, dat Degene, die wij bij gebrek aan betere woorden “God” noemen nooit te vangen is in de gouden kooi van een kerk of godsdienstig systeem. Naar hun stellige overtuiging “Waait de geest waarheen zij wil”.’

Lees hier het hele e-book