08 November 2015

Acht eeuwen ‘Rumoer van het nieuwe’

Ga naar overzicht

Deel op:

ereldwijd klonk gisteren het feestlied bij het begin van het feestjaar ter ere van het 800-jarig bestaan van de Orde van de Predikers: Laudare, Benedicere, Praedicare. Ook in Utrecht. Sipke Draisma doet verslag.

In de Utrechtse Dominicuskerk waren de Nederlandse dominicanen bijeengekomen. Ook daar klonk het lied aan het einde van de vesperviering waarmee de feestelijke jubileumbijeenkomst besloten werd.

&Laudare, benedicere, praedicare’ staat in de wapenspreuk van de Orde der Predikers, die in 2016 acht eeuwen bestaat: loven, zegenen, prediken. Het jubileumlied is gemaakt in de Filippijnen.

'Rumoer van het nieuwe’ luidde het thema van de bijeenkomst in Utrecht, georganiseerd door de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland. Inleider professor en lekendominicaan Erik Borgman herinnerde zijn gehoor eraan dat het paus Franciscus zelf is die vindt dat de kerk wel wat rumoer kan gebruiken en dat volgens de paus de stilte de dood in de pot is voor de kerk wereldwijd.

erik-borgman-7nov2015

Volgens Borgman zie je in de chaos het nieuwe in de kerk aan het licht komen. Maar om zo te kunnen zien vereist moed en vertrouwen. Volgens hem moeten we niet wegvluchten voor de problemen waar de kerk mee te maken heeft en de crisis evenmin wegredeneren. We zouden juist als gelovigen en in deze situatie ons moeten realiseren dat we uiteindelijk als kerk en gelovigen niet gered worden door wat we hebben maar door wat we krijgen.

Professor Jozef Wissink stelde, uitgedaagd door het betoog van Erik Borgman, dat de Schriften ons leren dat juist in tijden van ballingschap nieuwe dingen ontstaan. Zo is het bestaan van de synagoge een gevolg van het leven in ballingschap doordat de tempel niet meer voorhanden was.

De schijnbare uitzichtloosheid waar de kerk in ons land zich momenteel bevindt, kan ook als een vorm van ballingschap ervaren worden en daardoor als een leerplek kunnen gaan functioneren.

Volgens Wissink is geloven en kerk-zijn nooit af. Nooit kun je zeggen: Nu zijn we er, nu is het allemaal klaar. Het is bovendien een misverstand te denken dat het ooit af is geweest wat kerk en geloven betreft.

7nov2015-utrecht

’s Middags kwamen vier lekendominicanen aan het woord die vertelden over hoe zij in hun dagelijks leven Christus op het spoor komen en er kerk-zijn ervaren.

Kees Nypels ontmoet Christus geregeld tijdens zijn vrijwilligerswerk in de gevangenis. Marianne Merkx vertelde over haar ’coming-out’ als lekendominicaan in het ziekenhuis waar ze werkt en hoe de dominicaanse traditie haar daarbij draagt. Annemie Herinx hield haar gehoor voor dat als je parochianen goed naar elkaar leert luisteren grote verschillen in geloven er minder toe doen. Tenslotte hield Roy Clermons hield een indrukwekkend getuigenis onder de titel 'Waarheid en Waanzin’ over zijn werk als geestelijke verzorger in een psychiatrische instelling in Eindhoven.

Magister-generaal Bruno Cadoré sprak vanuit Rome via een videoboodschap de aanwezigen toe. Hij riep de aanwezigen op om vooral predikers van barmhartigheid te worden en besloot zijn oproep met een krachtig: ga en predik.

door Sipke Draisma, met dank aan Karin Bornhijm

*

Op de website Nieuw Wij staat ook een verslag van de dag, door Tanja van Hummel