12 Oktober 2015

Europese ketting van predikers van hoop

Ga naar overzicht

Deel op:

e Europese lekendominicanen vieren het 800-jarig jubileum van de Orde in 2016 met een 'ketting van predikers van hoop’, door elkaar verhalen door te geven van hoop in tijden van grote vraagstukken.

Dat staat op de website van ECLDF, de Europese lekendominicanen, waarvan de Nederlandse Leny Beemer o.p. momenteel voorzitter is.

De ketting begint in november in de Scandinavische landen en loopt door tot de samenkomst van de Europese lekendominicanen van 3-7 oktober 2017 in Fatima (Portugal). De Nederlandse Dominicaanse Lekengemeenschap is in juli 2016 aan de beurt.

routeECLDF

Er zijn veel problemen in onze wereld: politieke en economische vraagstukken in Europa, de komst en integratie van vreemdelingen en andere sociale vraagstukken, en er is de zorg over de toekomst van de kerk en de moeite die veel kerken hebben om jonge mensen te bereiken. ‘Hoe kunnen we het verhaal van de Heer vertellen in deze tijd en tekenen van genade zien in de wereld? Hoe kunnen wij hoopvolle predikers zijn?’

Alle lekendominicanen zijn uitgenodigd om in hun kringen over deze vraagstukken te praten en te verbinden met persoonlijke ervaringen. Of om beelden te vinden die iets laten zien van hun optreden als verkondigers van hoop, met bijvoorbeeld een gebed erbij of een korte uitleg.

Elke provincie of vicariaat kan dan de verhalen en beelden doorgeven aan de volgende, indien mogelijk tijdens een ontmoeting. Hier is de route voor de ketting, en hier de tijdsbalk. Op de ECLDF website wordt verslag gedaan.

Bron