28 Oktober 2015

'De onvoltooide eeuw'

Ga naar overzicht

Deel op:

aus Franciscus pleit voor een sacramentele kijk op de werkelijkheid en dat is radicaal anders dan moderne westerse mensen kijken. Hij borduurt daarmee voort op de principiële toewending van de kerk naar de wereld tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, schrijft prof. Stephan van Erp in dit onlangs verschenen &Thijmessay’.

thijm-102-essayStephan van Erp, onlangs officieel aangetreden als hoogleraar fundamentele theologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven, bespreekt in dit boek drie voorlopers van deze sacramentele kijk op de wereld: de Britse kunstenaar David Jones, de Amerikaanse activiste Dorothy Day en de Vlaams / Nederlandse dominicaan Edward Schillebeeckx. Het essay verscheen in de serie Annalen van het Thijmgenootschap. 

&In zijn toespraak bij zijn bezoek aan het Europese parlement op 25 november 2014 had paus Franciscus het over de eenzaamheid in onze tijd. Ouderen worden aan hun lot overgelaten, jongeren hebben hun gevoel voor richting verloren, constateerde hij.

Dit is volgens hem het directe gevolg van de huidige economische orde waarin mensen zijn overgeleverd aan de machinerie van het geld, in plaats van dat ze worden aangesproken op hun “transcendente waardigheid”, hun fundamentele relationaliteit. 

In zijn recente encycliek over de ecologie is hij nog uitgesprokener en noemt hij de ecologische crisis het directe gevolg van het antropomorfe wereldbeeld van de moderne mens. Hiermee bedoelt hij de wijze waarop mensen zich door middel van technologie boven de natuur denken te kunnen plaatsen en daarbij de natuur zelf behandelen als koude materie, waartoe ze zelf niet behoren.

Het wordt tijd, schrijft Franciscus, “de wereld als het sacrament van gemeenschap te zien, als de wijze waarop we delen met God en onze naasten op een mondiale schaal”.

Stephan van Erp

De wijze waarop David Jones, Dorothy Day en Edward Schillebeeckx die aanwezigheid gestalte gaven, was een sacramentele. Net als Franciscus in Laudato Si, zagen zij in de liturgie, de contemplatie, de verbeelding en de zorg voor de armen wegen om God te ontmoeten.’ 

Lees hier verder

*

Zie ook: Holkje 'slotact’ op symposium Thijmgenootschap