15 Oktober 2015

Amerikaanse zusters Sittard burgeren in

Ga naar overzicht

Deel op:

u hun Amerikaanse onderwijsdiploma’s én hun rijbewijzen zijn erkend, zijn de Nashville-dominicanessen in Sittard weer wat meer ingeburgerd in hun nieuwe land.

De Amerikaanse dominicanessen in hun kapel in Sittard.

De drie zusters hebben hun NT2-staatsexamen gehaald (Nederlands als Tweede Taal) en hun rijexamens. Zr. Maris Stella is al begonnen aan het aan de tieners op de havo/vwo-school ZMC Trevianum, waar zij – als opmaat naar Kerstmis – toneelles verzorgt.

In hun nieuwsbrief vertellen de zusters, die al na korte tijd opmerkelijk vloeiend Nederlands spraken, dat ze doorgaan met hun taalles. Ze geven vooral catechese en bieden ook gelegenheid om mee te bidden.

In de nieuwsbrief vertelt zuster Theresa Anne dat ze eigenlijk haar hele leven al gedroomd heeft van een leven als religieus. &Elke dag dat ik ja tegen Hem zeg, ontdek ik nieuwe vrede, vreugde en vrijheid.’

Lees de nieuwsbrief DiS