29 September 2015

Wie niet tegen ons is, is voor ons

Ga naar overzicht

Deel op:

k beken, meer dan eens vraag ik: God, besta je wel?

door Paul Minke o.p.

Alles is zo anders geworden sinds mijn professie, zestig jaar geleden. De kerken lopen leeg, parochies worden samengevoegd, de Nederlandse provincie van de dominicanen telt nu ongeveer 55 leden.

Dit doet pijn, roept vragen op: wat deden we verkeerd, waar heb ik gefaald? Wat of wie heeft zich allemaal tegen ons, Kerk en Orde, gekeerd? Een gevoel van ontmoediging, schuld, onzekerheid, kan niet uitblijven als je de ontwikkelingen overziet. Ik beken, meer dan eens vraag ik: God, besta je wel?

Met deze en nog vele andere herinneringen in mijn achterhoofd las ik de uitspraak van Jezus in het evangelie: &Wie niet tegen ons is, is voor ons’.

Jezus reageert op de apostel Johannes die vond, dat alleen zij demonen mochten uitdrijven. Een benauwende gedachte, die de boodschap aan banden legt, geen ruimte geeft aan anderen om het evangelie uit te dragen. Vastleggen in regels wat een niet-ambtsdrager mag en vooral niet mag is een hachelijke zaak en een grote bekoring voor bijvoorbeeld kerkleiders.

&Wie niet tegen ons is, is voor ons’ betekent voor ons nog veel meer. Wie zegt dat alleen de kleine rest nog Kerk mag heten, doet tekort aan wat het evangelie aan vruchten opbrengt in de wereld. De kerk is Lichaam van Christus:, een levend organisme, een beweging die de Geest van Jezus Christus ademt, profetisch is, bevlogen, die een krachtige getuigenis van hoop is in de wereld. Het evangelie reikt verder dan de Kerk.

Het is waar, het instituut kerk is sterk verzwakt. Niemand die dat zestig jaar geleden had kunnen voorspellen. Maar evenzeer is waar, dat de beweging niet is stil gevallen. Er wordt nog steeds naar de naaste van harte omgezien. Er wordt getroost, gesteund, bemoedigd, geholpen, vergeven.

En de Orde hier in Nederland is ook sterk verzwakt. Maar nu: binnen ruim een jaar zijn er drie mannen geprofest. En zijn er nu bovendien twee mannen aan hun noviciaat begonnen. En is er de hoop, dat er nog twee volgend jaar zullen volgen. Een nieuwe opleving waar we ons zeer over verheugen.

Het verleden achter me latend en vooruitziend naar de toekomst vier ik dan ook in grote dankbaarheid mijn 60-jarig professiefeest, nu wij mogen leven in de hoop en het vertrouwen dat de Orde hier in Nederland weer groeien gaat. God is ons, en allen die vóór ons zijn, genadig geweest.

*

Lees hier de volledige preek van Paul Minke o.p., uitgesproken in de kapel van Huissen op 27 september 2015.