23 September 2015

Het einde van de wereld is nabij!

Ga naar overzicht

Deel op:

n de joodse en christelijke traditie belooft &het einde van de wereld’ niet dood en verderf, maar vrede en gerechtigheid.

asteroide-aardeMisschien kunt u deze tekst niet lezen. Niet omdat u blind ben geworden. Of omdat de tekst slecht is afgedrukt of in een taal is geschreven die u niet verstaat. Niet omdat u gevangen bent en van de bewakers de tekst niet mag lezen. Het is allemaal veel eenvoudiger.

U bestaat gewoon niet meer. Niet door ziekte, een ongeluk, een moord, maar door de ondergang van de wereld. Er zijn berichten binnengekomen, vertelden mij een paar vrienden, die aangeven dat rond 25 september de wereld zal vergaan.

*

Begin van een blog van André Lascaris o.p., lees verder op www.meerdanikzelf.nl