06 Augustus 2015

Zichzelf verloochenen kan Hij niet

Ga naar overzicht

Deel op:

Ik beleef trouw niet als verdienste, maar als gave. Ik hoop dat die mij gegeven blijft.’

jubileum-vijverberg-2015

Martin Vijverberg o.p.

Op 25 juli vierde de gemeenschap van cityparochie Het Steiger in Rotterdam de priesterjubilea van Jan (50 jaar) en Martin (60 jaar) Vijverberg – die overigens wel broeders, maar geen broers zijn. Miep In ’t Veen dankte hen voor hun trouw aan hun roeping.

Ze citeerde in haar dankwoord Martin Vijverberg, die enkele jaren geleden schreef:

‘De kiem van de trouw is gelegd door mijn ouders en wordt bevestigd door mijn zussen en broers. Vervolgens heb ik veel medebroeders die de trouw in mij mogelijk hebben gemaakt, en de mensen met en voor wie ik heb mogen werken.

Jan Vijverberg o.p.

Ten diepste heb ik de trouw van God jegens mij ervaren zoals in 2 Timotheüs 2, 13 verwoord wordt: als wij ontrouw zijn, blijft Hij trouw: zichzelf verloochenen kan hij niet.

Ik beleef de trouw dus niet als een verdienste, maar als een gave. En ik hoop dat die mij gegeven blijft.’