28 Augustus 2015

'Op een eigen manier kerk zijn'

Ga naar overzicht

Deel op:

riesters zijn weer bijna gewone mensen.

door Gerard Braks o.p.

Deze maand gedenk ik dat ik vijftig jaar geleden, op 22 juli 1965, door bisschop Bekkers tot priester gewijd ben. Wij waren de laatste klas. Kort daarop werd hij ziek en stierf hij. Zijn geest leeft nog bij veel mensen voort en dat geldt ook voor mij.

Afgelopen week heb ik mijn fotoalbums opgezocht om de foto’s van die dagen nog eens te bekijken. Ik heb ook nog receptieboek van 1 augustus, toen ik Langenboom mijn eerste Mis opdroeg, zoals heette.

Wat me opvalt is de taal van de felicitaties. Die spraken nogal hoog verheven over het priesterschap: meer dan dat kon je eigenlijk niet bereiken.

In de voorbije vijftig jaar is veel van dat decorum van het priesterschap afgegleden. Priesters zijn weer bijna gewone mensen. Ik voel me daar uitstekend bij thuis.

Ik kijk terug op mooie jaren, waarin ik natuurlijk ook wel eens op mijn tanden heb moeten bijten. Waar gebeurt dat niet? Maar alles bij elkaar ben ik blij in deze afgelopen jaren geleefd en gewerkt te hebben. Ik herinner me nog dat jezui?et Jan van Kilsdonk in onze wijdingsretraite tegen ons zei: 'Jongens, jullie gaan een boeiende tijd tegemoet’. Hij had een vooruitziende blik.

De ontwikkelingen binnen de kerk hebben ertoe geleid dat steeds meer taken en verantwoordelijkheden in handen van parochianen zijn komen te liggen. Anders dan nu werd dat jaren geleden van bovenaf gestimuleerd en ook hier in Huissen werd daar door het Centrum volop aan meegewerkt in allerlei trainingen en cursussen.

Je mag dat helemaal 'dominicaans’ noemen en parochies die daaraan gehoor gegeven hebben, staan nu sterker in hun schoenen nu allerlei ontwikkelingen van bovenaf worden teruggedraaid of niet meer mogen. Ik denk dat het in de geest van bisschop Bekkers is om je daar samen sterk tegen te maken en nu met elkaar op een eigen manier kerk te zijn. Dat ga ik op 30 augustus in De Goorn met parochianen, familie en vrienden vieren.

*

Dit is de iets ingekorte versie van een bericht van Gerard Braks o.p., sinds kort prior van het dominicanenklooster Huissen, in OP Schrift, het periodiek van de kapelgemeenschap van Huissen.