16 Juli 2015

Bidden voor wie ons voorgingen

Ga naar overzicht

Deel op:

ominicanen staan in een traditie, een lijn van mensen, door de tijden heen. Om hen te eren maakten de jongste broeders van de provincie een lijst met namen van Nederlandse broeders en hun sterfdatum: een necrologie.

wapen2De constituties van de Orde bevelen dagelijks gebed aan. Dat is op veel plaatsen wat in onbruik geraakt, maar in de communiteit van Berg en Dal was nog een papieren lijst van de afgelopen decennia. Die lijst was voor de jongere broeders Matthijs, Richard en Stefan uitgangspunt voor de bijgevoegde lijst.

De Amerikaanse zusters in Sittard gebruiken deze lijst inmiddels, en ook in Cambridge, waar het noviciaat van de Nederlandse en Engelse broeders is gevestigd, worden de namen genoemd.

Dit staat in de constituties:

16. De broeders moeten trouw de herinnering levend houden aan hen, die hen in de familie van de H.Dominicus zijn voorafgegaan en die hun &door hun leven een voorbeeld, door hun verbondenheid medeleven en door hun voorspraak hulp bieden’. Zij moeten aandacht schenken aan hun daden en leer en deze verspreiden. Bovendien moet voor de overleden broeders worden gebeden.
 
72. Tenminste eenmaal per dag zullen de broeders gezamenlijk psalm 130 bidden voor de overleden confraters en weldoeners.

In de bijgevoegde pdf staat deze psalm, in de bewerkte versie van Wim Bronkhorst o.p. U kunt deze lijst printen en in uw eigen gebed gebruiken.

Wijzigingen of aanvullingen of correcties? Stuur een e-mail.

Necrologie van de broeders van de Nederlandse Provincie