04 Juni 2015

Kort internationaal

Ga naar overzicht

Deel op:

ieuwe zusters in Pakistan, aandacht voor de zaligverklaring van bisschop Romero, een bericht uit Bagdad, feest in Rome en andere berichten uit het wereldwijde netwerk van de dominicaanse orde.

‘Congar grote invloed op paus’

Tijdens de viering in de Santa Sabina.

Op 25 mei verzamelden zich veel zusters, broeders en leken in de Santa Sabina, de hoofdkerk van de dominicanen in Rome, voor het feest van de ’translatie’. Dat feest herdenkt de overbrenging van de stoffelijke resten van Dominicus, op 24 mei 1233, naar een waardiger rustplaats in Bologna. Het feest wordt op de 24e mei gevierd, maar dat viel dit jaar op Pinksteren.

Bij de viering ging de Ierse franciscaan Michéal MacCraith voor, samen met magister van de Orde Bruno Cadoré. In zijn preek (voor wie het Italiaanse machtig is, klik hier) wees MacCraith op de nauwelijks erkende invloed van de grote dominicaanse theoloog Yves Congar op de kerk, ook nu op de hervormingsagenda van paus Franciscus. Ook wees hij op de invloed van voormalig magister Timothy Radcliffe o.p.

De franciscaanse gast herinnerde de dominicaanse toehoorders aan de opdracht ‘beschermengelen van het Woord’ te zijn, samenhangend met studie en contemplatie en de verbinding tussen waarheid en genade.

Na de plechtige viering was er ruim tijd voor een feestelijke ontmoeting.

Bron: op.org. Meer foto’s zijn hier te vinden.
Eerder verscheen: 24 mei: overbrenging van Dominicus

*

Novicen in Pakistan

De novicen in het wit, met leden van de communiteit.

Op 9 mei verwelkomde de Sparkill-congregatie in Pakistan drie novicen. Mehreen Abbas, Reema Ashraf en Anna Bashir werden gekleed door zr. Anna Bakhshi. De nieuwe zusters wonen in Multan, Pakistan. Hun intrede bij de vooruitstrevende Amerikaanse zustercongregatie werd door een van de leidsters ervan moedig genoemd: christenen vormen in Pakistan een vaak bedreigde minderheid (zie: Zusters prediken in Pakistan).

Bron: Sparkill.org

*

Spannende uren voor Franse provinciaal in Bagdad

Michel Lachenaud, tweede van links, tussen zijn Iraakse medebroeders.

De dominicanen in Irak vallen onder de Franse provincie: met Algerije en Egypte is het een ‘generaal vicariaat’. De Franse provinciaal overste Michel Lachenaud beleefde op 12 mei spannende uren, tijdens zijn visitatie aan zusters dominicanessen in de Iraakse hoofdstad. Op de website van de Orde staat een verhaal van br. Majid o.p., die optrad als chauffeur.

De 12e mei was er een jaarlijkse sjiitische pelgrimage in het nerveuze Bagdad. Op de terugweg van de zusters waren er straten afgesloten vanwege de pelgrims, maar ook ontplofte er een autobom. ‘De politie begon meteen in de lucht te schieten. Het was een unieke show. Het leger blokkeerde de wegen en bruggen’, schrijft Majid niet zonder ironie.

De Iraakse broeder vertrouwde op ‘de GPS in mijn hoofd’ en wist in de nacht het convent te bereiken, een ‘unieke Baghdad-ervaring rijker’. ‘De Heer is mijn herder’, besluit Majid.

*

Aandacht voor de zalige bisschop Romero

romeroDe zaligverklaring van bisschop Oscar Romero, op 23 mei, is op veel plaatsen met aandacht gevolgd. Met het aantreden van paus Franciscus kwam er vaart in het proces van zaligverklaring van de in 1980 vermoorde Romero. Veel Zuid-Amerikanen vereren hem al lang als een heilige, schreef Jos Smeets o.p. twee jaar geleden op deze website.

Zie bijvoorbeeld het verslag van Brian Pierce o.p., lid van het hoofdbestuur van de Orde, op de website van de internationale dominicanen: Viva! Of de manier waarop de Amerikaanse Maryknoll-sisters Romero herdenken.

In het Nederlands zijn de verslagen van zr. Yosé Höhne-Sparborth de moeite waard. Deze vredeswerker van Kerk en Vrede, op deze website bekend vanwege haar vriendschap met dominicanessen en dominicanen in Noord-Irak, schreef onder meer:

‘Ik begin geloof ik te begrijpen waarom Romero door zijn woorden gevaarlijk was voor de dominante garde. Hij was niet abstract, hij was heel concreet en precies. Hij zei niets wat niet was onderzocht. Dat was zijn kracht. Dat werd zijn dood. Dat hij uit liefde voor zijn volk deze draai maakte, is de basis voor zijn invloed tot op vandaag. Nogmaals, de toekomst zal uitwijzen of zijn beeld overeind blijft, of dat bepaalde krachten erin gaan slagen om hem ongevaarlijk te maken voor de heersende garde op dit continent.’

Lees hier meer.

*

Europese lekendominicanen bescheiden én ambitieus

Leny Beemer

Onder voorzitterschap van de Nederlandse Leny Beemer vergaderde het bestuur van de Europese lekendominicanen in het contemplatieve zusterklooster van Beaufort. Europa telt 26 provincies en ten minste twintig talen, wat de communicatie niet altijd gemakkelijk maakt. Niettemin zijn de lekendominicanen ambitieus. Lees hier een verslag (Engels).