02 Juni 2015

Erik Borgman naar Doopsgezind Seminarium

Ga naar overzicht

Deel op:

ekendominicaan en hoogleraar theologie Erik Borgman wordt de komende twee jaar houder van de wisselleerstoel Vrijzinnige Theologie aan de Doopsgezinde predikantenopleiding.

Het betreft een aanstelling voor een dag per week. Erik Borgman blijft hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder het christendom, aan de Universiteit van Tilburg.

Erik Borgman op de stoep van de Doopsgezinde Gemeente in Amsterdam. Bron: www.seminarium.doopsgezind.nl

De aanstelling is pikant omdat Erik Borgman zich altijd verzet heeft tegen het predikaat &vrijzinnig’. &Ik vind de tegenstelling tussen “vrijzinnig” en “orthodox” niet de juiste manier om naar theologische posities te kijken’, schrijft hij vandaag aan zijn zusters en broeders in dominicaans Nederland. &Ik beschouw mijzelf als iemand die orthodox wil zijn en steeds zoekt wat dat in de huidige situatie is.’

De opdracht is inhoudelijk bijzonder: Erik gaat &stevig doordenken’ over het verschijnsel dat doopsgezinden en andere groepen protestanten inspiratie vinden in het leven van religieuzen. Volgens Erik biedt de traditie van het religieuze leven een eigen uitdrukking van religieus engagement, een tussenweg tussen orthodox en vrijzinnig: het is immers niet zozeer leerstellig, maar met het lichaam en in een levensstijl.

Het Doopsgezind Seminarium, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is het academische opleidingsinstituut van de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland. Met het instellen van de wisselleerstoel wil het seminarium zich bezinnen op de positie en rol van de vrijzinnigheid in een geseculariseerde tijd. Belangrijk onderdeel daarvan is de wisselwerking tussen religie, cultuur en maatschappij.

De wisselleerstoel beslaat een dag per week en is ingesteld voor een periode van vijf jaar, waarbij het Doopsgezind Seminarium deze door drie achtereenvolgende gastdocenten of –hoogleraren wil laten bekleden.

Erik Borgman (1957) geldt als een van de spraakmakendste theologen van Nederland.

*

Klik hier voor het seminarium.

Klik hier voor de rede die Erik hield voor de Konferentie Nederlandse Religieuzen, begin dit jaar, over het Jaar van het Godgewijde leven.