12 Juni 2015

‘Bewaar ruimte voor God’

Ga naar overzicht

Deel op:

et nieuwe zorgcentrum Huize Rosa in Nijmegen is klaar. Aan het huis, dat niet meer van hen is, lieten de dominicanessen van Neerbosch een huiskamer, een mortuarium én een kapel bouwen. Daarmee zijn ze voorbereid op de toekomst.

door Arjan Broers
Goed beschouwd is het een moedige daad, om aan het nieuwe zorgcentrum ook een kapel te bouwen. De dominicanessen van Neerbosch hebben ‘hun’ Huize Rosa uitbesteed, zowel de grond als het nieuwe gebouw is nu eigendom van woningcorporatie Standvast. Er wonen zusters van de congregatie, zelfstandig en in woongroepen, maar ook andere religieuzen en inmiddels ook leken, die in aantal zullen toenemen.

Huize-Rosa-ontwerp

Gevelontwerp van het nieuwe Zorgcentrum Huize Rosa in Neerbosch.

Deel van het sfeervolle nieuwe Huize Rosa is een huiskamer van de zusters, een mortuarium en een nagelnieuwe kapel. Deze zijn echter wel eigendom van de zusters. Op 23 mei zegende bisschop Hurkmans van ’s-Hertogenbosch de Dominicuskapel in. ‘Het is een stoer gebouw van buiten’, zegt zr. Therese Mentink, ‘maar van binnen is het zachter, alsof het je omarmt’.

De kapel is een ontwerp van architect Ernst Havermans, die het hele nieuwe zorgcentrum heeft getekend. De inrichting werd gerealiseerd in samenwerking met ontwerper Pim van Dijk. Opvallend is de golvende wandbekleding van hout en de open ruimte boven het altaar, waardoor het daglicht binnenvalt, op een volledig wit altaar. Ook aan de randen van het dak valt licht binnen.

In de goudkleurige toegangsdeuren, op het altaar en in het waterbekken is een driehoekige vorm gebruikt, een verwijzing naar God als drie-eenheid. Er zijn allerlei voor de zusters vertrouwde onderdelen hergebruikt, zoals gebakken en geglazuurde staties, die in de muren zijn verwerkt, en het zilveren tabernakel, het Mariabeeld en het orgel.

0104

Naast de kapel heeft de congregatie een eigen ingang, waar een Spaans uit hout gesneden Dominicusbeeld staat, en een grote huiskamer. ‘Het moet allemaal nog een beetje wennen’, zegt Therese, ‘de bouw en het verhuizen van de oudere zusters hebben van iedereen veel energie gevraagd’.

Naast de entree de stenen van de verschillende ‘Huize Rosa’s’. Klik om te vergroten.

Het nieuwe Huize Rosa is het derde, zoals de stenen naast de hoofdingang vertellen. Het eerste huis stamt uit 1911 en lag aan de Dennenstraat, de tweede was het oude Rosa, waar in 1989 de zusters uit de Nijmeegse wijk Hatert kwamen wonen (de tweede en derde steen). De onderste steen op de foto staat voor de blijvende betrokkenheid van de zusters met zorgcentrum Huize Rosa. De namen van overste zr. Angèle Schamp en van directeur Henk Swinkels staan erbij.

De dominicanessen van Neerbosch hebben momenteel 58 leden. De meesten wonen in en om Neerbosch, aan de noordwestkant van Nijmegen. Naast het nieuwe zorgcentrum Huize Rosa staat het fraaie moederhuis, en aan de andere kant ligt Catharinahof, waar zusters wonen die geen of minder zorg nodig hebben.

Vlakbij de nieuwe kapel is ook een mortuarium, waar overleden huisgenoten worden opgebaard om afscheid te nemen. Achter de plek waar de doodskist wordt geplaatst is een groot wandkleed te zien, gemaakt door Claudy Jongstra. Het verbeeldt de overgang van leven en dood: van de stoere aardkleuren naar ijl en fragiel licht. De ruimte heeft een bijna sacrale sfeer.

Huize-Rosa-mortuarium

De dominicanessen van Neerbosch bereiden zich al jarenlang consciëntieus voor op de voleinding van hun congregatie. De bouw van de nieuwe Huize Rosa in samenwerking met een woningcorporatie garandeert goede zorg voor de vergrijzende zusters, zonder alles zelf te moeten regelen. En ook de begraafplaats op Jonkerbosch is op orde.

Tegelijk hechten de zusters aan een nieuwe kapel, genoemd naar Dominicus en gelegen tussen Huize Rosa en de Catharinahof in. ‘Het gebed is een pijler van ons leven’, zegt zr. Therese. ‘Je moet ruimte laten voor God. Ook letterlijk. En bovendien: de dominicaanse traditie kende voortdurend neergang en opkomst. Voor mijn gevoel zou het iedere dag weer opnieuw kunnen beginnen.’

*

Zie over de geschiedenis van deze congregatie: Dominicanessen van Neerbosch

Zie www.dominicanessenvanneerbosch.nl

Eerder verschenen