24 Mei 2015

Over dagelijks drinken en een andere dorst

Ga naar overzicht

Deel op:

eef mij eens wat te drinken, vraagt Jezus. Wat een uitstekende openingszin in een datingprogramma!

Deel van overweging bij Johannes 4 7-21: Jezus en de Samaritaanse bij de put, door Holkje van der Veer o.p.

Als ik in de schoenen van deze Samaritaanse zou staan, dan zou ik denken: Wat wil die man van mij? Stelt hij mij een oprechte vraag, of denkt hij handig gebruik te maken van de situatie? Denkt hij misschien dat ik een dom blondje ben?

Ik weet niet of ik antwoord gegeven zou hebben. Je hoeft geen Samaritaanse te zijn, en ook geen vrouw, om in een dergelijke situatie op je hoede te zijn. Het zal niet voor niets zijn dat wij jonge kinderen leren om geen snoepjes aan te nemen van vreemde mensen!

Jezus verlangt er naar om te drinken uit deze put. Hij weet dat het water dat hier geschonken wordt een rechtstreekse verbinding is met de grondtoon van Israëls geschiedenis: vader Jacob. Hij wil drinken uit dezelfde bron waaruit de roeping van Israël heeft plaatsgevonden.

Jezus leeft als Jacob de dromer, dichtbij God. Hij is een vrij man, die zich niet laat beperken door regels en gewoontes. Hij spreekt over twee soorten van dorsten en twee soorten van water.

Het doet mij denken aan mijn eigen wekelijks volladen van het supermarktkarretje, de tassen naar huis brengen en de koelkast vullen. En enkele dagen later maak ik dezelfde gang weer.

Naast ons dagelijks voedsel, kan er een andere honger aan ons blijven knagen. De honger naar 'volwaardig en vervuld leven’. Zo leven opdat je oprecht kunt zeggen: &Ik ben gelukkig’. Dit is geen gemakkelijk verlangen. Er is veel dat aan ons kan knagen. Het leven kan leeg aanvoelen, en misschien dragen we meer lasten met ons mee dan dat we zouden willen.

Als het om die diepere laag gaat, dat verlangen dat schuil gaat onder ons dagelijks gesjouw, dan gaat het vaak om een hunkering naar liefde, naar gezien worden en heel zijn. Het veilig zijn in de armen van een ander. Het gaat ook om een hunkering naar een betekenisvol leven. Dat het er toe doet dat JIJ er bent!

Jezus spreekt over een bron van levend water. Hij weet dat deze vrouw op het gebied van zoeken en vinden een ervaringsdeskundige is. Ze heeft vijf mannen gehad en de huidige, de zesde, is haar man niet. Jezus weet van haar zes pogingen die er geweest zijn om &de ware’ Jacob te vinden. Het lijken de scheppingsdagen wel. De zevende poging zal een bijzondere zijn: het zal rust brengen. Sterker: het water zal in haar opborrelen. Een gulle, leven gevende, opspattende bron.

Holkje van der Veer o.p.

Maar kijk uit. Het water dat in je opbruist, is geen romantisch plaatje. Het zal je op de weg van de gerechtigheid zetten. Geraakte mensen worden uitgedaagd om hun verantwoordelijkheid te nemen. Zodat onze wereld bewoonbaar zal zijn voor de gehele mensheid.