29 Mei 2015

Geest is een werkelijkheid die mensen aanspreekt

Ga naar overzicht

Deel op:

lles wat wij kunnen zeggen over God is dat wat de Ene doet.

Op een bijeenkomst waarin wij met een grote groep lekendominicanen spraken over de geloofsbelijdenis werd gevraagd om op te staan als een bepaald artikel van die geloofsbelijdenis je instem-ming had. Het wekte verbazing dat bij 'God de Vader’ en Jezus Christus als zoon van God’ vele mensen aarzelden, maar toen gevraagd werd wie er in de heilige Geest geloofde stond nagenoeg iedereen op!

Kennelijk is dat een werkelijkheid die mensen aanspreekt en dat kan samenhangen met de tijd waarin wij leven. Veel mensen denken na en spreken met elkaar over spiritualiteit en dat doe ik zelf ook. Voor mij heeft dat alles te maken met de werkzaamheid van de Spiritus, de Geest, die wij in dat woord horen klinken.

Alles wat wij kunnen zeggen over God is dat wat de Ene doet, hoe Hij of Zij naam maakt in ons midden. De Schrift is die grote bundeling van verhalen waarin mensen ons vertellen over die aanwezigheid en werkzaamheid van God in ons midden: Hij roept licht tevoorschijn, wekt levenskracht, maakt voedsel uit stenen, de wanhoop in mensen verzacht.

Paulus noemt in zijn brief aan de Galaten de vruchten van de Geest: 'liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’. Wie zich opent voor de adem van God in ons leven weet dat dit alles gaven zijn die ons geschonken worden, als wij ons openen voor het waaien van de Geest, zoals die kwam over de leerlingen die bang en angstig bijeen waren.

*

Uit de preek van Henk Jongerius o.p., Pinksteren 2015, in Huissen