17 April 2015

'Secularisten en IS delen agressieve blindheid'

Ga naar overzicht

Deel op:

oor wie het nieuws volgt lijkt religie vooral een probleem, schrijft theoloog en lekendominicaan Erik Borgman in het voorwoord van de nieuwe TvT. De seculiere westerse cultuur verklaart tegelijk de beheersing en de ontheiliging heilig. Scherp onderzoek en debat blijft nodig.

tvt_2015_nr_1Erik Borgman, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Theologie, vergelijkt in zijn compact geschreven voorwoord de agressieve blindheid van IS en andere terroristen met die van secularististische critici die geen moeite doen om het groeiende religieus engagement in de wereld te begrijpen. &In plaats van te onderzoeken wat er werkelijk aan de hand is, wordt een eigen visie op anderen geprojecteerd.’

Borgman oppert dat de massale adoptie van de slogan Je suis Charlie na de moorden in Parijs wijst op een nihilistische tendens: de absolute vrijheid om alles belachelijk te maken. De westerse moderniteit heeft trekken &van een nieuwe vorm van established religion die grote moeite heeft afwijkingen van haar belijdenis te tolereren’.

&Zou in deze situatie een scherp debat over het verschil tussen de hedendaagse heiligverklaring van de ontheiliging en de christelijke visie op heiliging als solidariteit met het ontheiligde, niet op zijn plaats zijn?’

Uitgangspunt van Tijdschrift voor Theologie blijft dat er niet geschreven moet worden over religie, maar ook over de samenleving vanuit religieus perspectief, aldus Erik Borgman.

*

Klik hier voor de volledige inleiding van Erik Borgman, klik hier voor een inhoudsopgave van dit nummer en hier voor de vernieuwde website, waar abonnees ook het digitale archief kunnen raadplegen.