15 April 2015

'Durf te gunnen en te genieten'

Ga naar overzicht

Deel op:

k wil de paaseconomie leren en inoefenen.

De lezing uit Handelingen 4 is een staaltje 'Paaseconomie’,
en ik proef er een aanstekelijke betrokkenheid bij elkaar in,
grote solidariteit en vrijgevigheid,
met in het hart van de tekst de paasverkondiging van de apostelen.

Dat zijn deugden die de kwaliteit van het samenleven
en ook van het kerk-zijn ongelofelijk goed doen.
Dat gebeurt nog altijd, in onze kring,
en ook maatschappelijke voorbeelden zijn er genoeg.

Er wordt wel eens gemopperd dat onze maatschappij
door het individualisme ontwricht raakt.
Ik zie velen, jong en oud, die vanuit hun eigenheid zich in allerlei, ook digitale,
netwerken begeven en zo bij elkaar en de samenleving betrokken zijn.

Maar ten diepste gaat het in de Paaseconomie
volgens mij om een levensinstelling, een levenshouding.

Ik vond dat prachtig verwoord in het dagblad Trouw,
in het Paasnummer, vorige week.
De oud-diplomaat en publicist Petra Stienen geeft daar in tien spreuken
wat haar leidt in haar leven, en haar eerste levensregel is :
'durf te gunnen en te genieten’.

Ze zegt ter toelichting:
'Ik werk alleen nog maar samen met mensen die een ander mens
succes en applaus gunnen en er ook van kunnen genieten.
Ik haal ze er zo uit.
Je merkt het aan de open blik, het gebrek aan reserve.
Het zijn mensen die in overvloed denken:
er is genoeg voor iedereen.
Sommige mensen denken in tekorten,
ze zijn bang dat je iets van ze afpakt.’

Jan Groot

Kortom: 'Durf te gunnen en te genieten’.
Dat wil ik zelf graag meer leren en inoefenen,
als vrucht van Pasen.

Slot van de overweging van Jan Groot in het rectoraat van het Dominicusklooster Zwolle op 12 april 2015. Klik hier voor de volledige tekst.