20 April 2015

Verbinden en Verdiepen

Ga naar overzicht

Deel op:

aterdag vierde de zelfstandige gemeente Dominicus Amsterdam haar 50ste verjaardag met een feestelijke conferentie over religieuze taal. Daarbij werd ook dit boek ten doop gedragen: een kleurrijke bundel over een halve eeuw kerkvernieuwing.

Klik om te bestellen via uitgeverij Skandalon

Twintig auteurs uit de katholieke en protestantse traditie verkennen de kansen voor kerkvernieuwing. Zij geven een kritisch-opbouwende visie op thema’s als gemeenschap, kinderen en jongeren, vieren en bevrijding.

Centraal staat de vraag: hoe kunnen we woorden, rituelen en muziek vinden die mensen van deze tijd raken en het leven betekenis geven? Uitgangspunt is de Amsterdamse Dominicuskerk, waar vijftig jaar geleden een proces van vernieuwing begon dat tot op vandaag doorgaat.

Resultaat is een inspirerend handboek voor iedereen die geïnteresseerd is in het vitaliseren van de kerk. Maar met de kleurrijke portretten van Dominicusgangers en de veelzeggende illustraties en foto’s is dit ook een kijk- en leesboek waar zelfs uit gezongen kan worden. Rode draad in alle verhalen, beelden en muziek is het motto van de Dominicus: de behoefte aan verbinding en verdieping.

Aan het boek werkten onder meer mee: lekendominicaan Erik Borgman, DSTS-directeur Manuela Kalsky, Huub Oosterhuis, Tom Löwenthal, Jean-Jacques Suurmond en Colet van der Ven. Samenstellers Gerard Swüste en Mirjam Wolthuis maken deel uit van het liturgisch team van de Dominicuskerk.

Verbinden en verdiepen. Dominicus Amsterdam: kerk in beweging. Skandalon, € 22,50, ISBN 978-94-92183-04-0.
Over de geschiedenis van de Dominicus: 'Mij is veel in de schoot geworpen’ (2)