16 Maart 2015

Veertig dagen met Meister Eckhart

Ga naar overzicht

Deel op:

ie Eckhart. &Onze’ dominicaanse medebroeder uit de veertiende eeuw was eeuwenlang haast vergeten, maar maakt in onze tijd een enorme revival door. Theologe en geestelijk verzorger Marga Haas maakte een veertigdaagse meditatieve kennismaking met de Meister. Ook geschikt na de veertigdagentijd.

god-en-ik-eckhart-haasdoor Arjan Broers
De populariteit van Meister Eckhart heeft mede te maken met de kwaliteit van zijn taal, vermoed ik: die is complex genoeg voor geleerden en beeldend genoeg voor zoekers, en ook eigen genoeg voor mensen die niet kerkelijk of zelfs niet-christelijk zijn.

Dat laatste is ongetwijfeld de reden dat Eckhart zo lang een kerkelijke persona non grata was. Maar in deze tijd is het boeiend dat mensen hem kunnen lezen als de spirituele leraar die hij was, zonder dat ze zich hoeven te verhouden tot dat ingewikkelde en zeker voor buitenstaanders vaan onbegrijpelijke instituut van de rooms-katholieke kerk.

Voor wie iets wil begrijpen van het moderne, buitenkerkelijke verlangen naar verdieping, inzicht en eenheid, is Meister Eckhart een goede wichelroede: je kunt een studie maken van wat mensen van nu raakt en intrigeert in zijn zoeken.

Marga Haas (1972) studeerde theologie en is geestelijk verzorger in een hospice. Ze geef bezinningscursussen over onder andere Meister Eckhart en publiceert elke twee weken een korte overweging op haar site.

In dit boekje God en ik wij zijn één – het bladformaat is niet groter dan een ansichtkaart – wil ze mensen helpen kennis te maken met de meester, maar vooral met zichzelf, of liever: de diepte in zichzelf. Want &voortdurend legt hij ons uit dat wij opnieuw geboren moeten worden in het ene goede – in God. Een tijdloze boodschap’, aldus Haas.

Eckhart lezen is een woordenproeverij. Hij ontregelt, verwart, opent vergezichten. Wie kan er lappen tekst van hem aan? Marga Haas bedacht daarvoor een format voor veertig dagen – het boekje kwam vlak voor de vastentijd op de markt – dat daar recht aan doet. Ze nodigt de lezers uit om elke dag te beginnen met een citaat van Eckhart en dat mee te nemen, te herkauwen, gedurende de dag. Om dan ’s avonds de korte overweging te lezen van wat het citaat bij de auteur heeft opgeroepen, en zich daaraan te spiegelen.

Dat is een prettig uitnodigende formule. Want voor je het weet ben je als lezer bezig te verstaan en te beoordelen wat een auteur zegt. De overwegingen van Marga Haas pretenderen zo niet meer te zijn dan ze zijn. Ongetwijfeld raken Eckharts woorden andere elementen bij iemand die ouder is of jonger, of die een heel andere plaats in het leven heeft. Niettemin is dit hoe God werkt: in en door mensen die zich laten kennen.

Marga Haas

&Ik zoek de Ene, mijn oorsprong en mijn doel. En Eckhart zegt dat ik Hem niet hoef te zoeken? (…) Alles komt voort uit God. En alles, zo schrijft Eckhart, hunkert naar een terugkeer in de oorsprong. Maar het zoeken ontaardt. De mens zoekt buiten zichzelf en raakt de weg kwijt in de wereld van verwarrende versplintering. En eenmaal op dat dwaalspoor raakt hij steeds verder af van dat wat hij zoekt: de eenheid.
Wat een spagaat! Ik zoek, maar dat werkt niet. Hoe moet het dán?’

*

Marga Haas. God en ik, wij zijn één. Veertig dagen met Meester Eckhart. Meinema. 96 pagina’s. ISBN: 9789021143828. € 12,50

Zie ook
Wat heb je nu aan Meister Eckhart?
'Eckhart boeit boeddhisten, christenen en seculieren’

www.margahaas.nl