20 Maart 2015

Vastenactie Huissen: klussen in Koptisch klooster

Ga naar overzicht

Deel op:

it jaar staat de vastenactie van het Dominicanenklooster Huissen in het teken van een Koptisch-orthodox klooster in Duitsland. Een bijzondere samenwerking van dominicanen, parochie en de Internationale Bouworde, voor een groep christenen die het in hun thuislanden zwaar te verduren hebben.

Een Duitse vrijwilliger van IBO aan het werk in het koptische klooster.

In het Duitse Höxter-Brenkhausen staat een Koptisch-orthodox klooster dat ook dienst doet als oecumenisch ontmoetingscentrum. De koptisch-orthodoxe bisschop Damian van Duitsland zetelt hier.

De Kopten zijn een christelijke minderheid in Egypte. De laatste jaren worden ze schrikbarend veel vervolgd en gediscrimineerd. Midden jaren ’90 kocht een groep Koptische geestelijken dit oude kloostergebouw in Duitsland. Ze proberen het sindsdien zo goed mogelijk te onderhouden. Momenteel vangen ze ook zo’n 200 Syrische vluchtelingen op, die gevlucht zijn voor de burgeroorlog.

Het klooster in Höxter-Brenkhausen wordt sinds enkele jaren ondersteunt door vrijwilligers van Stg. IBO (Internationale Bouworde). Deze stichting is in 1953 in Vlaanderen opgericht door pater Werenfried van Straaten als een oprecht gebaar om verzoening en verbroedering van alle mensen en volken te bewerkstelligen.

Het Koptisch Klooster Höxter.

Vrijwilligers zetten zich destijds in voor het bouwen van, en klussen aan huizen in onder andere Duitsland en Oostenrijk voor vluchtelingen die door de Tweede Wereldoorlog hun huizen verloren. In de loop der jaren is er naast bouwprojecten ook aandacht gekomen voor sociaal achtergestelde mensen in de samenleving zoals ouderen, kinderen en gehandicapten. IBO-Nederland ondersteunt nu meer dan 70 projecten wereldwijd.

Koptisch klooster Ho?xter3Het klooster in Huissen was het afgelopen jaar een vergaderplek voor IBO medewerkers. Zij raakten aan de praat met Paul Roelofs, die gastheer is in het klooster. Uiteindelijk leidde dat tot een samenwerking, waar ook pastor Margreet Sanders vanuit de plaatselijke parochies bij aansloot.

Bisschop Damian staat te springen om mensen die willen meehelpen. Het plan is om in de herfstvakantie van 2015 met een groep van maximaal veertien jongeren te gaan klussen in het klooster, en tegelijk kennis te maken met de vluchtelingen en met elkaar. De Vastenactie maakt dit initiatief mogelijk!

*

Zie ook www.dominicanen.nl/huissen