25 Maart 2015

TGL over geloofwaardigheid

Ga naar overzicht

Deel op:

et nieuwe nummer van TGL, zojuist verschenen, gaat over geloofwaardigheid. Het werd begin januari samengesteld, ten tijde van de aanslagen in Parijs en omgeving. &Deze aanslagen plaatsen christenen voor de vraag naar de geloofwaardigheid van hún eigen geloof’, schrijft hoofdredacteur Leo Oosterveen o.p.

tgl-2015-2In dit nummer komt de belevingsgerichte buitenkerkelijke stedelijke rondstruiner voorbij, die zoekt naar vluchtige gemeenschap, verbondenheid, intimiteit, rust en uitbundigheid. &De uitdaging voor gelovigen en geloofsgemeenschappen is het om actief contact te maken met hen en met de bestaanslaag onder hun belevingswereld’, schrijft Leo Oosterveen.

Fundamenteel voor de geloofwaardigheid van het geloofsverhaal is dat het mensen niet opsluit en vastzet en niet leidt tot selectieve verabsoluteringen van een deel van de traditie – waarmee het gesprek komt stil te liggen, aldus het redactioneel.

Oosterveen pleit daarnaast voor een goede, verstaanbare uitleg van de christelijke bronnen, meer in het bijzonder van de Schrift. &Deze uitleg moet niet alleen betrouwbaar zijn, maar ook relevant: aansluiten bij bestaanservaringen en -vragen van hedendaagse mensen.’

Volgens hem verhoogt juist de veelheid van verhalen, in de traditie en nu, de geloofwaardigheid van het christelijk geloof. &Schrift en traditie zijn niet voor één gat te vangen’, en tegelijk &heeft de christelijke geloofstraditie een pretentie die het particuliere overstijgt. Ze verkondigt het heil van en voor allen. Of deze pretentie op een geloofwaardige manier wordt waargemaakt, moet blijken uit de praktijk van alledag.’

&Dit nummer wordt gemaakt op het moment dat, begin januari, de aanslagen plaatsvonden in Parijs en omgeving – uit naam van een zwaar verwrongen islam’, schrijft Oosterveen. &Deze aanslagen plaatsen christenen voor de vraag naar de geloofwaardigheid van hún eigen geloof. Daar gaat deze editie van het tijdschrift TGL over.’

*

Voor abonnementen zie: www.tgl.be.
Besteladres Nederland: ahmmetz1941@kpnmail.nl.
Besteladres België: abon@licap.be.

Kosten per los nummer: € 7,95 plus verzendkosten.