23 Februari 2015

Gerard Braks nieuwe prior van Huissen

Ga naar overzicht

Deel op:

e communiteit van het Dominicanenklooster in Huissen koos Gerard Braks o.p. als prior. Hij is de opvolger van Henk Jongerius, die twee termijnen prior was. Gerard Braks verlaat daarvoor als laatste dominicaan het West-Friese De Goorn.

Gerard Braks o.p.

Gerard Braks o.p. (1938) nam in het najaar van 2011 afscheid van de parochie van De Goorn, die toen na 375 jaar als dominicaanse parochie teruggegeven werd aan het bisdom Haarlem-Amsterdam. Braks, die in West-Friesland geworteld was (hij was er zelfs Prins Carnaval!) bleef er na zijn pensionering wonen.

Nu zal hij echter toch verhuizen, daar de communiteit van Huissen hem heeft gevraagd als prior, en hij heeft ingestemd. Vermoedelijk verhuist hij in mei. Braks is eerder in zijn werkzame leven ook pastor geweest in Tiel en in de parochie van Huissen.

&We hopen dat zijn komst onze gemeenschap nieuwe inspiratie naar de toekomst zal geven’, schrijft subprior Jan Boks o.p. in OP-Schrift, het blad voor de kapelgemeenschap van Huissen. Boks bedankt daarin ook Henk Jongerius o.p. voor de twee perioden van drie jaar waarin hij als prior leiding gaf aan het klooster. Volgens de constituties van de Orde is dat de maximale periode.

In de afgelopen zes jaar overleden drie medebroeders: Nico van den Idsert, Wim Bronkhorst en recentelijk Vincent van Rooij (hun portretten staan in deze rubriek). Medebroeder André Lascaris verhuisde vanwege zijn gezondheid naar het Berchmanianum in Nijmegen.

Ook zijn er twee huisgenoten bij gekomen: Tanja van Hummel en lekendominicaan Ineke van Cuijk. Stefan Mangnus, die nu zijn noviciaat doet in Cambridge, hoort ook bij de communiteit. &En per 1 maart 2015 komt Herman Stessens, lid van de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland, voor drie maanden bij ons in huis wonen om te bezien of zijn toekomst bij de dominicanen de goede keuze is’, aldus Jan Boks.

Klik hier voor de website van de communiteit.

Klik hier voor de website van het bezinningscentrum in Huissen.