05 Februari 2015

Aanstelling tot acoliet voor Richard Steenvoorde

Ga naar overzicht

Deel op:

e jonge Nederlandse dominicaan Richard Steenvoorde ontving op 3 februari in Oxford de &aanstelling tot acoliet’. Vroeger was dat een van de kleine wijdingen, nu geldt het als een van de zichtbare momenten op weg naar diaken- en/of priesterschap.

Richard (links) en zijn Poolse medebroeder.

Richard Steenvoorde, die afgelopen najaar zijn tijdelijke geloften deed als dominicaan en in Oxford studeert, schrijft dat in zijn &berichten van de overkant’, open brieven aan zijn familie, vrienden en bekenden. Richard ontving de aanstelling samen met een Poolse medebroeder.

Een acoliet assisteert de diaken of priester tijdens de Eucharistieviering. De fase daarvoor is die van lector, een aanstelling die Richard kreeg van mgr. Van den Hende, toen hij nog studeerde aan priesteropleiding Bovendonk. Die aanstelling gaf hem de opdracht zich in de Bijbel te verdiepen en te verkondigen: &mensen helpen ontdekken waar hun eigen verhaal aan dat van Jezus raakt’, schrijft hij.

Richard (geknield) bij de Engelse provinciaal overste John Farrell

De aanstelling tot acoliet betekent &een blijvende verantwoordelijkheid in de viering van de Eucharistie. De twee aanstellingen weerspiegelen de twee belangrijkste delen van de mis: het horen van het Woord (“een mens leeft niet van Brood alleen”) en het vieren van de Eucharistie (“geef ons heden ons dagelijks Brood”). In onze gemeenschap is dit de kern van waaruit wij leven’, aldus Richard.

De Engelse provinciaal overste John Farrell preekte bij de viering en benadrukte dat, &hoe mooi en indrukwekkend de liturgie dan mag zijn, en hoe verstillend en rustgevend ons gebed, ze nooit los staan van de concrete nood in de wereld. “Wie zich voedt met het Brood van Christus, kan niet onverschillig blijven tegenover hen die het dagelijks brood moeten missen”, schreef een wijs man. Ik sluit me daar graag bij aan’, aldus Richard Steenvoorde.